بیماری داکتیلاریوزطیور{Dactylariosis}Last updated on
✅ #بیماری داکتیلاریوز طیور 

بیماری داکتیلاریوز طیور 

 

 

یکی از بیماری های عصبی جوجه ماکیان و بوقلمون است ک ناشی از نوعی قارج میباشد. و از نظر بالینی و آسیب شناسی به شکل آسپرژیلوز است نشانه های داکتیلاریوز عدم هماهنگی عضلانی ولرزش و برگشتگی سر به عقب و چرخش وزمین گیر شدن ناشی از جراحات قارچ در مغز میباشد. {که بیشتر افراد بانیوکاسا اشتباهش میگیرند } در کیسه های هوایی و ریه ها و کبد(کره)چشمها نیز اینطور جراحات به میزان کمتری مشاهده میشود عامل بیماری داکتیلاریاگالوپاوا است که به طور طبیعی روی خاک اره های کهنه ای. ک اغلب به عنوان بستر طیور به کار میرود رشد میکند

بیماری داکتیلاریوزطیور{Dactylariosis}
بیماری داکتیلاریوزطیور{Dactylariosis}

مزارع پرورش برادران حسینی
۰۹۱۱۱۱۵۴۴۸۵مشاوره رایگان  • نوامبر 28, 2018
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پیج اینستاگرام