آماده سازی سالن جهت پرورش مرغ بومی-۲Last updated on
در ادامه مطلب مورد چهارم عایق:

  1. عایق: عایق بندی دیوار و سقف سالن باید بخوبی انجام گیرد. در غیر اینصورت مقدار زیادی حرارت در زمستان از سالن دفع میشود. در تابستان نیز گرما به راحتی وارد سالن میشو . در نتیجه تلاش ما برا اعتدال محیط را به مشکل می اندازد.در زمستان حرارت داخل با برخورد به دیوار سرد به قطرات آب تبیدیل میشود. در صورت ادامه روند بستر سالن را خیس می نماید.

میتوان سقف و دیوار سالن را دوجداره ساخت. دیواره داخلی را بامواد عایق پوشاند . دربیشتر مرغداری ها از پشم و شیشه جهت عایق بندی استفاده میشود.

در مکان های سرد حداق سقف سالن باید عایق باشد تا از تجمع آب روی سقف جلوگیری شود.

  1. مساحت سالن: تراکم بالای طیور در واحد سطح منجر به شیوع بیماری و عوارضی مانند پرخوری و کانیبالیزم میشود.از طرفی مساحت زیاد هم مقرون به صرفه نمی باشد. هرچه سالن از لحاظ عایق ، تهویه، غذاخوری وآبخوری مجهز و کامل باشند تعداد مرغ در واحد سطح افزایش می یابد. جدول زیر میتواند سطح لازم را نشان دهد.

سن(هفته)

تعداد مرغ در متر مربع

۶ ۱۵ تا ۲۰
۶تا۱۲ ۱۰ تا ۱۲
۱۲تا ۲۲ ۶ تا ۸
۲۲ تا ۷۰ ۵ تا ۶

*طیور از نور آفتاب لذت می برند.ر نژادهای سنگین این تعداد به ۳تا۴ مرغ در متر مربع کاهش می یابد.

  1. تابش مستقیم نور خورشید: نور آفتاب برای مرغان تخم گذار و جوجه ها بسیار با اهمیت است.منجر به استفاده بهتر از کلسیم و فسفر میشود. امروزه کاربرد چربی در جیره غذایی مرغان عوارض ناشی از کمود تابش خورشید را ازبین میرد.تابش آفتاب از شیشه تاثیر تابش مستقیم را ندارد. سالن باید بگونه ای باشد که در تابستان کمترین تابش و در زمستان بیشترین تابش را داشته باشد.


  • مارس 31, 2019
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پیج اینستاگرام