جیره غذایی مرغ بومی تخمگذار از یک روزگی تا پایان دوره ی تولید
جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 0 تا 3هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 3تا 5هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخم گذار بومی از 6تا 10 هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 11تا 16 هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 17تا 19 هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 20تا 25هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 26تا35هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 36تا60

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی از 61تا75هفتگی

جیره غذایی مرغ تخمگذار بومی

 

کمبود نمک  منجر به کاهش مصرف خوراک، اتلاف وزن،کاهش تولید تخم و گاهی اوقات کاهش اندازه تخم میگردد. بنابراین طبق توصیه کارشناسان بهتر است به هر ۱۰۰۰کیلودان یک تا ۱٫۵ کیلو نمک اضافه گردد.  • فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

کانال تلگرام