راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداری
راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداری

با فرا رسید فصل گرما خنک کردن طیور از دغدغه مزرعه داران عزیز می باشد . در ادامه پیشنهاداتی جهت رفع این مشکل ارائه میشود.

 • آب سرد و تمیز در اختیار طیور قرار دهید.
 • غذا را در شب یا صبح زود در دسترس طیور قراردهید تا بطوری که حداکثر مصرف آنها در حداقل دما انجام پذیرد.
 • بهبود فرمول جیره . با افزایش گرما تمایل مصرف به خوراک کاهش می یابد. افزودن چربی به جیره توصیه میشود چون گرمای ناشی از هضم چربی کمتر از نشاسته و پروتئین است.
 • الکترولیت را به آب آنها اضافه کنید .به پرندگان کمک میکند بیشتر آب بنوشند.
 • ویتامین C را برای مرغان تخمگذار به آب آنها اضافه نمایید.
 • حداقل تراک گله را رعایت کنید.
 • تهویه را بصورت مناسب و منظم انجام دهید.
 • نصب آب پاش باغچه ای در سقف مرغداری راهکاری کم هزینه و مناسب برای خنک کردن طیور می باشد.
 • سفید کردن سقف سالن ها به وسیله آهک یا ورق های سفید و سفید کردن دیوارهای خروجی سالن و محوطه باعث کاهش ۳تا۴ درجه ای دما میشود.

تراکم مناسب گله/راهکار مقابله با استرس گرمایی

 

  • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |

کانال تلگرام