راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداریLast updated on
راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداری

با فرا رسید فصل گرما خنک کردن طیور از دغدغه مزرعه داران عزیز می باشد . در ادامه پیشنهاداتی جهت رفع این مشکل ارائه میشود.

 • آب سرد و تمیز در اختیار طیور قرار دهید.
 • غذا را در شب یا صبح زود در دسترس طیور قراردهید تا بطوری که حداکثر مصرف آنها در حداقل دما انجام پذیرد.
 • بهبود فرمول جیره . با افزایش گرما تمایل مصرف به خوراک کاهش می یابد. افزودن چربی به جیره توصیه میشود چون گرمای ناشی از هضم چربی کمتر از نشاسته و پروتئین است.
 • الکترولیت را به آب آنها اضافه کنید .به پرندگان کمک میکند بیشتر آب بنوشند.
 • ویتامین C را برای مرغان تخمگذار به آب آنها اضافه نمایید.
 • حداقل تراکم گله را رعایت کنید.
 • تهویه را بصورت مناسب و منظم انجام دهید.
 • نصب آب پاش باغچه ای در سقف مرغداری راهکاری کم هزینه و مناسب برای خنک کردن طیور می باشد.
 • سفید کردن سقف سالن ها به وسیله آهک یا ورق های سفید و سفید کردن دیوارهای خروجی سالن و محوطه باعث کاهش ۳تا۴ درجه ای دما میشود.

تراکم مناسب گله/راهکار مقابله با استرس گرمایی

 

  • مه 5, 2019
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |


پیج اینستاگرام