مهمترین بیماری های طیورLast updated on
مهمترین بیماری های طیور

مهمترین بیماریهای طیور

مهمترین بیماریهای طیور

واکسیناسیون – برونشیت – کریزا – پلوروم – تیفوئید – وبای طیور

کلمات کلیدی: واکسیناسیون – برونشیت – کریزا – پلوروم – تیفوئید – وبای طیور  • نوامبر 27, 2019
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

کانال تلگرام