نمایندگان فروش در سرتاسر ایران

نمایندگی های رسمی شرکت طیوران صنعت سید

 

 

کد نماینده استان  نام و نام خانوادگی نماینده  شماره تماس دفتر نمایندگی   آدرس دفتر نمایندگی      تصویر نماینده
۱۱ اردبیل آقای شریفی ۰۴۵۳۳۳۵۹۱۱۲

۰۹۱۴۷۸۴۴۹۶۸

اردبیل.خیابان جمهوری. ابتدای خیابان مبارکی . فروشگاه و نمایشگاه طیوران صنعت سید
۱۲  فارس  آقای حامد اسفندیاری ۰۷۱۳۷۲۵۰۷۴۴

۰۹۱۷ ۴۲۸ ۸۸۶۸
۰۹۳۰ ۸۳۲ ۱۱۶۶

شیراز. بلوارمدرس.خیابان کاوه.پخش محصولات پروتئینی هامر
۱۴ کرمانشاه

ایلام

لرستان

کردستان

 آقای محمدرضا زارع

 

۰۹۱۸۷۲۶۹۰۳۹

۰۹۳۸۹۰۴۷۸۰۸

استان کرمانشاه میدان ظفر بلوار کنشت
۱۵ چهار محال وبختیاری

،خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد

آقای سعید امیریان فارسانی ۰۹۱۳۰۸۹۵۷۹۹

۰۹۱۳۲۸۵۵۷۹۹

۰۳۸۳۳۲۲۳۶۰۵

چهار محال بختیاری، شهرستان فارسان،خیابان شهید داوودی، روبروی بانک سپه مرکزی

کانال تلگرام