لیست قیمت بروز

لیست قیمت:۱۳۹۹/۰۱/۱۰ (Price-List)

ردیف محصول قیمت (تومان)
۱ جوجه یکروزه گلپایگانی توافقی
۲ جوجه یکروزه راس ۱۰۰۰
۳ جوجه یکروزه هوبارد ۸۰۰
۴ جوجه یکروزه کاب ۸۰۰
۵ جوجه یکروزه پلاس ۹۰۰
۶ جوجه یکروزه فلکس ۹۰۰
۷ جوجه یکروزه آرین ۷۰۰
  نیمچه گلپایگان ۴۰ روزه ۶٫۰۰۰
  نیمچه گلپایگان ۲ ماهه ۱۱٫۰۰۰
۸ نیمچه گلپایگان ۳ ماهه ۱۵٫۰۰۰
۹ نیمچه گلپایگان ۳٫۵ ماهه ۱۷۰۰۰
۱۰ نیمچه گلپایگان ۴ ماهه ۱۸٫۵۰۰
۱۱ نیمچه گلپایگان ۶٫۵ ماهه (در حال تخمگذاری) ۲۴۵۰۰ (فروش ویژه عیدانه)
۱۲ جوجه بوقلمون یکروزه برنز ۶۰۰۰
۱۳ بوقلمون یکماهه برنز ۲۵۰۰۰
۱۴ جوجه بوقلمون یکروزه BUT 6 ۴۵۰۰۰
۱۵ بوقلمون یکماهه BUT 6 ۷۸۰۰۰
۱۶ جوجه اردک یکروزه پکنی توافقی
۱۷ جوجه یکروزه غاز ۲۱۰۰۰
۱۸ مرغ پایان تولید صنعتی (کیلویی) ۴۲۰۰
۱۹ مرغ گوشتی زنده (کیلویی) ۸۵۵۰
۲۰ مرغ کشتار شده (کیلویی) ۱۲۹۰۰
۲۱ خروس (کیلویی) ۱۶۵۰۰

 

لیست قیمت مرغ – لیست قیمت جوجه – مرغ بلک استار – بلک استار – Price-List


کانال تلگرام