لیست قیمت بروز

لیست قیمت: ۹/۱۱/۱۳۹۸

ردیف محصول قیمت (تومان)
۱ جوجه یکروزه گلپایگانی ۱۷۰۰
۲ جوجه یکروزه راس ۴۶۰۰
۳ جوجه یکروزه هوبارد ۴۳۰۰
۴ جوجه یکروزه کاب ۴۳۰۰
۵ جوجه یکروزه پلاس ۴۲۰۰
۶ جوجه یکروزه فلکس ۴۳۰۰
۷ نیمچه گلپایگان ۳ ماهه ۱۵٫۵۰۰
۸ نیمچه گلپایگان ۳٫۵ ماهه ۱۷۵۰۰
۹ نیمچه گلپایگان ۴ ماهه ۲۰۰۰۰
۱۰ نیمچه گلپایگان ۶ ماهه ۳۲۰۰۰
۱۱ جوجه بوقلمون یکروزه برنز ۱۳۰۰۰
۱۲ بوقلمون یکماهه برنز ۲۵۰۰۰
۱۳ جوجه بوقلمون یکروزه BUT 6 ۶۰۰۰۰
۱۴ بوقلمون یکماهه BUT 6 ۷۸۰۰۰
۱۵ جوجه اردک یکروزه پکنی ۲۵۰۰
۱۶ جوجه یکروزه غاز ۲۶۰۰۰
۱۷ مرغ پایان تولید صنعتی (کیلویی) ۴۲۰۰
۱۸ مرغ گوشتی زنده (کیلویی) ۸۵۵۰
۱۹ مرغ کشتار شده (کیلویی) ۱۲۹۰۰
۲۰ خروس (کیلویی) ۱۶۰۰۰

 

 


کانال تلگرام