مطالب در دسته :بررسی استرس گرمایی

استرس گرمایی

راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداری

5th می , 2019
راهکارهای مقابله با گرما در سالن مرغداری با فرا رسید فصل گرما خنک کردن طیور از دغدغه مزرعه داران عزیز می باشد . در ادامه پیشنهاداتی جهت رفع این مشکل ارائه میشود. آب سرد و تمیز در اختیار طیور قرار دهید. غذا را در شب یا صبح زود در دسترس طیور قراردهید تا بطوری که حداکثر مصرف آنها در حداقل دما انجام پذیرد. بهبود فرمول جیره . با افزایش گرما تمایل ... ادامه مطلب

پیج اینستاگرام