مطالب در دسته :تجمع جوجه یکروزه در سالن سرد

دمای سالن پرورش مرغ بومی و تجمع جوجه ها

13th آوریل , 2019
تصویر نحوه تجمع جوجه ها در سالن سرد ، گرم و دمای مناسب [caption id="attachment_646" align="aligncenter" width="400"]                          تجمع جوجه ها در سالن سرد[/caption] [caption id="attachment_648" align="aligncenter" width="394"]                             تجمع جوجه ها در سالن گرم[/caption]   [caption id="attachment_647" align="aligncenter" width="400"]               تجمع جوجه ها ... ادامه مطلب

پیج اینستاگرام