مطالب در دسته :کیفیت پوسته تخم مرغ.تخم مرغ بد شکل.پوسته ی نرم تخم مرغ.مرغ تخمگذار.پرورش مرغ بومی.سیستم پرورش مرغ بومی.بیماری های طیور.جیره غذایی مرغ تخم گذار.

بررسی عوامل موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ

7th آوریل , 2019
اولین عامل موثر در کیفیت پوسته به نژاد مرغ بر می گردد. سن مرغ : با افزایش سن کیفیت پوسته کاهش می یابد . استفاده از جیره کم پروتئین در تغذیه مرغ های مسن که باعث کاهش اندازه ی تخم می شود ممکن کیفیت پوسته را بهبود بخشد. استفاده از بعضی مکمل ها هم سبب بهبود کیفیت پوسته تخم در مرغ های مسن میشود. تغذیه:   هر پوسته 3گرم کلسیم ... ادامه مطلب
کانال تلگرام