قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

در سراسر کشور

روزانه ساعت ۱۱ صبح

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

زنده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۲۱۴,۵۰۰ ۲۱۵,۵۰۰
۲ آذربايجان غربي ۱۴۴,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۳ گيلان ۱۴۴,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰
۴ مازندران ۲۰۰,۵۰۰ ۲۰۱,۵۰۰
۵ همدان ۱۵۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
۶ قزوين ۱۷۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
۷ اردبيل ۱۴۴,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
۸ کردستان ۱۷۴,۵۰۰ ۱۷۵,۵۰۰
۹ قم ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰ گلستان ۲۱۴,۵۰۰ ۲۱۵,۵۰۰
۱۱ مرکزي ۲۰۹,۵۰۰ ۲۱۰,۵۰۰
۱۲ فارس ۱۸۹,۵۰۰ ۱۹۰,۵۰۰
۱۳ کرمانشاه ۱۶۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
۱۴ خراسان جنوبي ۱۴۳,۵۰۰ ۱۴۴,۵۰۰
۱۵ لرستان ۱۵۹,۵۰۰ ۱۶۰,۵۰۰
۱۶ بوشهر ۱۷۷,۵۰۰ ۱۷۸,۵۰۰
۱۷ کهکیلویه و بویر احمد ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۸ چهارمحال بختياري ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۱۹ هرمزگان ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
۲۰ میانگین ۱۷۸,۹۰۰

کشتارشده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۲۹۷,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰
۲ آذربايجان غربي ۱۹۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
۳ گيلان ۲۸۱,۰۰۰ ۲۹۱,۵۰۰
۴ مازندران ۲۷۱,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰
۵ همدان ۲۳۵,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
۶ قزوين ۲۲۴,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
۷ اردبيل ۲۳۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
۸ کردستان ۲۴۰,۸۰۰ ۲۵۲,۸۰۰
۹ قم ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
۱۰ گلستان ۱۹۴,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰
۱۱ مرکزي ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
۱۲ فارس ۲۱۴,۴۰۰ ۲۲۹,۴۰۰
۱۳ کرمانشاه ۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خراسان جنوبي ۲۰۲,۳۰۰ ۲۱۸,۵۰۰
۱۵ لرستان ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۶ بوشهر ۲۴۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
۱۷ کهکیلویه و بویر احمد ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸ چهارمحال بختياري ۲۴۶,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰
۱۹ هرمزگان ۲۱۹,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
۲۰ میانگین ۲۳۸,۹۹۲
لیست قیمت
لیست قیمت سایر محصولات شرکت

قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

0/5 (0 Reviews)

پیج اینستاگرام