قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

در سراسر کشور

۴ام بهمن ۱۴۰۰

بروزرسانی روزانه ساعت ۱۱ صبح۸

قیمت های بازار آزاد بین ۶الی ۱۲هزارتومان بیشتر از قیمت های اعلامی می باشد

زنده

ردیف حداقل حداکثر
۱ آذربايجان شرقي ۲۰۰,۰۰۰
۲ آذربايجان غربي ۱۹۱,۰۰۰
۳ گيلان ۱۹۳,۰۰۰
۴ مازندران ۲۱۰,۰۰۰
۵ اصفهان ۱۹۶,۰۰۰
۶ يزد ۱۹۶,۰۰۰
۷ همدان ۱۹۵,۰۰۰
۸ زنجان ۲۰۱,۰۰۰
۹ سمنان ۱۹۲,۰۰۰
۱۰ قزوين ۱۹۱,۰۰۰
۱۱ اردبيل ۱۹۶,۰۰۰
۱۲ ايلام ۱۸۱,۰۰۰
۱۳ خوزستان ۱۸۶,۰۰۰
۱۴ کردستان ۱۹۸,۰۰۰
۱۵ قم ۱۹۴,۰۰۰
۱۶ گلستان ۲۰۱,۰۰۰
۱۷ کرمان ۲۰۱,۰۰۰
۱۸ مرکزي ۲۰۱,۰۰۰
۱۹ خراسان رضوی ۱۹۷,۰۰۰
۲۰ فارس ۲۰۱,۰۰۰
۲۱ کرمانشاه ۱۸۵,۰۰۰
۲۲ خراسان جنوبي ۱۹۹,۰۰۰
۲۳ خراسان شمالی ۲۰۱,۰۰۰
۲۴ لرستان ۲۱۰,۰۰۰
۲۵ بوشهر ۱۹۶,۰۰۰
۲۶ کهکیلویه و بویر احمد ۲۱۱,۰۰۰
۲۷ چهارمحال بختياري ۲۰۱,۰۰۰
۲۸ هرمزگان ۲۱۱,۰۰۰
۲۹ میانگین

کشتارشده

ردیف حداقل حداکثر
۱ آذربايجان شرقي ۳۱۰,۰۰۰
۲ آذربايجان غربي ۲۸۰,۰۰۰
۳ گيلان ۲۷۱,۰۰۰
۴ مازندران ۲۸۸,۰۰۰
۵ اصفهان ۲۹۵,۰۰۰
۶ يزد ۲۷۵,۰۰۰
۷ همدان ۲۹۰,۰۰۰
۸ زنجان ۲۹۰,۰۰۰
۹ سمنان ۲۹۰,۰۰۰
۱۰ قزوين ۲۸۵,۰۰۰
۱۱ اردبيل ۲۶۵,۰۰۰
۱۲ ايلام ۲۶۵,۰۰۰
۱۳ خوزستان ۲۷۰,۰۰۰
۱۴ کردستان ۲۹۵,۵۰۰
۱۵ قم ۲۸۹,۵۰۰
۱۶ گلستان ۳۰۵,۰۰۰
۱۷ کرمان ۲۹۳,۳۰۰
۱۸ مرکزي ۲۸۰,۰۰۰
۱۹ خراسان رضوی ۳۱۰,۰۰۰
۲۰ فارس ۲۸۸,۰۰۰
۲۱ کرمانشاه ۲۸۵,۰۰۰
۲۲ خراسان جنوبي ۳۱۰,۰۰۰
۲۳ خراسان شمالی ۲۹۰,۰۰۰
۲۴ لرستان ۳۱۰,۰۰۰
۲۵ بوشهر ۲۸۰,۰۰۰
۲۶ کهکیلویه و بویر احمد ۳۱۰,۰۰۰
۲۷ چهارمحال بختياري ۲۸۵,۵۰۰
۲۸ هرمزگان ۳۱۵,۰۰۰
۲۹ میانگین
لیست قیمت
لیست قیمت سایر محصولات شرکت

قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

5/5 (3 نظر)

پیج اینستاگرام