قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

در سراسر کشور

۱۱ام مرداد ۱۴۰۰

بروزرسانی روزانه ساعت ۱۱ صبح۸

زنده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲ آذربايجان شرقي ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۳ آذربايجان غربي ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۴ گيلان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۵ مازندران ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۶ اصفهان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۷ يزد ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۸ همدان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۹ زنجان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۰ سمنان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۱ قزوين ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۲ اردبيل ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳ ايلام ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۴ خوزستان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۵ کردستان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۶ قم ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۷ گلستان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۸ کرمان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۹ مرکزي ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۰ خراسان رضوی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۱ فارس ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۲ خراسان جنوبي ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۳ لرستان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۴ بوشهر ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۵ کهکیلویه و بویر احمد ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۶ چهارمحال بختياري ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۷ هرمزگان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۸ سیستان و بلوچستان ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲۹ میانگین ۱۷۱,۰۰۰

کشتارشده

ردیف استان حداقل حداکثر
۱ تهران ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲ آذربايجان شرقي ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۳ آذربايجان غربي ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۴ گيلان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۵ مازندران ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۶ اصفهان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۷ يزد ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۸ همدان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۹ زنجان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۰ سمنان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۱ قزوين ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۲ اردبيل ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۳ ايلام ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۴ خوزستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۵ کردستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۶ قم ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۷ گلستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۸ کرمان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۱۹ مرکزي ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۰ خراسان رضوی ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۱ فارس ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۲ کرمانشاه ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۳ خراسان جنوبي ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۴ خراسان شمالی ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۵ لرستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۶ بوشهر ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۷ کهکیلویه و بویر احمد ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۸ چهارمحال بختياري ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۲۹ هرمزگان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۳۰ سیستان و بلوچستان ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
۳۱ میانگین ۲۴۱,۰۰۰
لیست قیمت
لیست قیمت سایر محصولات شرکت

قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار

No content found
‫5/5 ‫(2 نظر)

پیج اینستاگرام