توجیه اقتصادی (سود)پرورش مرغ بومی تخمگذار به زبان سادهLast updated on
لایو توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار
توسط: دکتر سید محمد حسینی – تاریخ ۰۸/آبان/۱۴۰۰

 

توجیه اقتصادی (سود)پرورش مرغ بومی تخمگذار به زبان ساده

با سلام وعرض ادب خدمت دوستان عزیز لطفا متن را شروع به خواندن کردیدبا دقت وتا آخر بخوانید عجول نباشید و زود قضاوت نکنید زیرا جهت تدوین این طرح ممارست زیادی شده تا این مطالب با دقت و درست در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

این متن در راستای سوالات مکرر دوستان در مورد سود پرورش مرغ بومی تخم گذار تهیه و تدوین شده است.

متن با زبان بسیار ساده برای عموم افراد نوشته شده است امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

در این طرح ما تعداد گله شمارا۱۰۰۰عدد در نظر میگیریم ک در یک سالن ۱۱۰متری میتوان پرورش داد.

شما قصد پرورش تعداد کمتر یا بیشتر را دارید میتوانید با استفاده از تناسب به رقم های خود برسید.

 

خرید نیمچه یا مرغ؟!

• در صورت خرید نیمچه تا پرورش آن بهره بری تولید هر قطعه حدود ۳۵٫۰۰۰ هزار تومان
برای شما هزینه میشود.
• در صورت خرید مرغ دم تخمگذاری (که بنا به دلایل موجه پیشنهاد نمیشود) هر قطعه
۴۰٫۰۰۰هزار تومان هزینه میشود.
• هنگام رسیدن گله به مرحله تخمگذاری بعد از ۱۰ الی ۱۵ روز ابتدایی به نحوی تخم
میگذارد که هزینه های مصرفی خود در این چند روز را جبران کند.

میزان مصرف خوراک هر مرغ

بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه هر قطعه مرغ وابسته به میزان مصرف آن ۱۱۰گرم خوراک
در روز مصرف می نماید.
• روز: ۱۰۰۰قطعه مرغ*۱۱۰ گرم دان مصرفی۱۱۰کیلوگرم مصرف۱۰۰۰ قطعه مرغ در روز
• ماه: ۱۱۰کیلوگرم دان مصرف*۳۰روز مصرف = ۳۳۰۰کیلوگرم دان مصرف در هر ماه
• سال: ۳۳۰۰کیلوگرم دان مصرفی در ماه*۱۲ ماه مصرف گله =۳۹٫۶۰۰کیلوگرم مصرف دان گله
در سال

هزینه خوراک هر قطعه مرغ (براساس جیره دست ساز MIX)

محاسبه بر اساس ۱۰۰۰ کیلو (۱ تن)
• ذرت: ۵۷۱کیلوگرم * ۲۹۰۰تومان = ۱٫۶۵۵٫۹۰۰تومان
• سویا: ۲۱۶کیلوگرم * ۹۰۰۰تومان = ۱٫۹۴۴٫۰۰۰تومان
• صدف: ۸۵کیلوگرم * ۲۰۰تومان = ۱۷٫۰۰۰تومان
• روغن گیاهی: ۵٫۵کیلوگرم * ۱۰٫۰۰۰تومان = ۵۵٫۰۰۰تومان
• کنسانتره ۵درصد تخمگذار: ۵۰کیلوگرم *۱۰٫۰۰۰ تومان= ۵۰۰٫۰۰۰تومان
• سبوس گندم: پ۷۰کیلوگرم * ۲۰۰۰تومان = ۱۴۰٫۰۰۰تومان
• متیونین: ۱کیلوگرم * ۸۰٫۰۰۰تومان = ۸۰٫۰۰۰ تومان
• نمک:۱٫۵ کیلوگرم * ۳۰۰۰=۴٫۵۰۰تومان
• جمع کل: ۴٫۳۹۶٫۴۰۰تومان + هزینه کارگری بر هر تن =۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
میباشد (هزینه کل)÷۱۰۰۰کیلو=۴۵۰۰تومان قیمت هرکیلودان به صورت دست ساز و میکس
{آسیاب و میکس}
بنابراین هزینه هر قطعه مرغ به شرح زیر می باشد:
• روزانه: ۱۱۰گرم *۴۵۰۰تومان = ۴۹۵تومان —– ۱۰۰۰قطعه * ۴۹۵تومان = ۴۹۵۰۰۰در روز
مصرف خوراک
• ماهانه: ۴۹۵تومان * ۳۰روز = ۱۴٫۸۵۰تومان در ماه هزینه هر قطع مرغ —– ۱۴٫۸۵۰تومان
* ۱۰۰۰قطعه = ۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰تومان هزینه ۱۰۰۰ قطعه مرغ
• سالانه: ۴۹۵تومان * ۳۶۵ روز = ۱۸۲٫۶۷۵تومان هزینه هر قطعه مرغ —–*۱۰۰۰قطعه =
۱۸۲٫۶۷۵٫۰۰۰تومان هزینه ۱۰۰۰قطعه مرغ

جدول مصرف تقریبی دان مرغ بومی تخمگذار
ادامه مطلب

میزان تولید تخم گله ۱۰۰۰ قطعه ای (روز / ماه / سال) :

طبق آخرین بررسی ها های تیم تحقیقاتی ما به صورت میانگین گله های بومی ما بین ۷۰
الی ۸۰ درصد بازدهی نخمگذاری دارند که بسته به شما دارد که چگونه از گله رسیدگی
میکنید؛ بنابر توصیه و تجربه ما بازدهی تولید را در طرح توجیه اقتصادی میانگین
محاسبه کرده مرغدرا در آینده دچار چالش در این زمینه نشود، لذا ما تولید را بر
مبنای ۷۵درصد بازدهی محاسبه می نماییم
• میزان تولید تخم ۱۰۰۰ قطعه مرغ روزانه: ۱۰۰۰* ۷۵درصد = ۷۵۰ عدد تخم مرغ
• میزان تولید تخم ۱۰۰۰ قطعه مرغ ماهانه: ۷۵۰عدد * ۳۰روز = ۲۲٫۵۰۰عدد تخم مرغ
• میزان تولید تخم ۱۰۰۰ قطعه مرغ در سال: ۷۵۰عدد * ۳۶۵ = ۲۷۳٫۷۵۰عدد تخم مرغ

هزینه کارتن و شونه تخم مرغ

• هزینه هر کارتن تخم مرغ ۱۸۰ عددی۴۰۰۰ تومان
• قیمت هر عدد شانه تخم مرغ ۳۰عددی ۴۹۰ تومان
• هزینه شانه تخم مرغ روزانه: ۷۵۰عدد تخم مرغ ÷ ۳۰ = ۲۵عدد شانه تخم مرغ * ۴۹۰تومان
=۱۲٫۲۵۰تومان
• هزینه شانه تخم مرغ ماهانه:۲۲٫۵۰۰عدد تخم مرغ ÷ ۳۰ =۷۵۰ عدد شانه تخم مرغ *
۴۹۰تومان =۳۶۷٫۵۰۰تومان
• هزینه شانه تخم مرغ سالیانه ۲۷۳٫۷۵۰عدد تخم مرغ ÷ ۳۰ =۹٫۱۲۵عدد شانه تخم مرغ *
۴۹۰تومان=۴٫۴۷۱٫۲۵۰
• هزینه کارتن تخم مرغ روزانه: ۷۵۰÷ ۱۸۰هر کارتن = ۴٫۱۶عدد کارتن * ۴۰۰۰ تومان =
۱۶٫۶۰۰تومان
• هزینه کارتن تخم مرغ ماهانه: ۲۲٫۵۰۰÷ ۱۸۰هرکارتن = ۱۲۵عدد کارتن *۴۰۰۰=
۵۰۰٫۰۰۰تومان
• هزینه کارتن تخم مرغ سالیانه: ۲۷۳٫۷۵۰÷ ۱۸۰هرکارتن = ۱۵۱۹ عدد کارتن *۴۰۰۰ =
۶٫۰۷۶٫۰۰۰تومان
• مجموع هزینه های کارتن و شانه تخم مرغ ماهیانه:۸۶۷٫۵۰۰تومان
• مجموع هزینه های کارتن و شانه تخم مرغ سالیانه ۱۰٫۵۴۷٫۲۵۰تومان

نیمچه گلپایگان اصلاح نژادشده
ادامه مطلب

میزان فروش تخم مرغ (قیمت فروش)

قیمت فروش تخم مرغ کاملا وابسته به کانال توزیع گله دار می باشد، که در زیر به آن
اشاره میکنیم:
۱٫ خورده فروشی به سوپرمارکت ها با حدود قیمت هرعدد ۱۲۰۰ تومان
۲٫ به صورت تک فروشی در بازار آزاد با حدود قیمت هر عدد ۱۳۰۰تومان الی۱۴۰۰ تومان
۳٫ به صورت عمده فروشی به بنکدار ها و شرکتها با حدود قیمت هر عدد ۱۱۰۰تومان
۴٫ تولید و فروش به صورت تخم نطفه دار به دستگاه دار ها قیمت هرعدد ۱۳۰۰الی ۱۴۰۰توجه داشته باشید در فصول پاییز و زمستان و ۲ ماه ابتدای فصل بهار، تخم مرغ به
بالاترین قیمت افزایش پیدا کرده و متاسفانه در خرداد ماه و فصل تابستان رو به کاهش
خواهد بود.

فروش به بنکدارا وعمده فروشا

• روزانه: ۷۵۰عدد تخم مرغ *۱۱۰۰تومان هر عدد =۸۲۵۰۰۰تومان
• ماهانه: ۲۲٫۵۰۰ عددتخم مرغ*۱۱۰۰ تومان هر عدد =۲۴٫۷۵۰٫۰۰۰تومان
• سالیانه:۲۷۳٫۷۵۰ عدد تخم مرغ * ۱۱۰۰تومان هرعدد = ۳۰۱٫۱۲۵٫۰۰۰تومان

خرده فروشی


• =۱٫۰۱۲٫۵۰۰ روز۷۵۰ *۱۳۵۰
• ماهیانه۲۲۵۰۰*۱۳۵۰=۳۰٫۳۷۵٫۰۰
• ۳۶۹٫۵۶۲٫۵۰۰= سالانه۲۷۳٫۷۵۰*۱۳۵۰تومان

توجیه اقتصادی تولید مرغ بومیتوجیه اقتصادی تولید مرغ بومی

فروش به سوپر مارکت ها
روزانه ۷۵۰*۱۲۰۰= ۹۰۰٫۰۰۰
ماهانه۲۲۵۰۰*۱۲۰۰=۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
سالانه۲۷۳٫۲۵۰*۱۲۰۰=۳۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

هزینه های جانبی

هزینه های جانبی برای پرورش ۱۰۰۰ قطعه مرغ اعم از هزینه ی آب، برق، گاز، سالن و
کارگری =۲٫۰۰۰٫۰۰۰تومان در ماه
• معمولا گله های ۱۰۰۰ قطعه ای در خانه و در یک سالن حدودا ۱۱۰ متری نگه داری میشود
بنابراین گله دار هزینه جانبی متحمل نمی شود واین هزینه بدل به سود وی می شود.
• شایان ذکر است گله های بالای ۵٫۰۰۰ قطعه نیاز به کارگر و قبول هزینه های جانبی می
باشد و محاسبه میشود، به طور مثال گله ی ۱۰٫۰۰۰قطعه ای در ماه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون
هزینه جانبی درنظر گرفتیم
• در ضمن در صورت پرورش مناسب و اصولی گله شما به هیچ دارویی خاصی نیاز ندارید
نتیجه گیری فراینده یکساله
• میزان تولید در سال ۲۷۳٫۷۵۰عدد
• هزینه کارتن و شانه: = ۱۰٫۵۴۷٫۲۵۰تومان
• هزینه جانبی: ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
• هزینه خوراک:۱۸۲٫۶۷۵٫۰۰۰تومان
• میزان فروش: ۳۰۱٫۱۲۵٫۰۰۰تومان در عمده فروشی —–۳۶۹٫۵۶۲٫۰۰۰تومان در خرده فروشی
• فروش به سوپرمارکت ها۳۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰
• میزان مصرف خوراک: ۳۹٫۶۰۰کیلوگرم
• هزینه های کل: ۱۸۲٫۶۷۵٫۰۰۰+۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰+۱۰٫۵۴۷٫۰۰۰=۲۱۷٫۲۲۲٫۰۰۰
• سود خالص:
• عمده فورشی:۳۰۱٫۱۲۵٫۰۰۰ -۲۱۷٫۲۲۲٫۰۰۰= ۸۳٫۹۰۳٫۰۰۰تومان
• خرده فروشی : ۳۶۹٫۵۶۲٫۰۰۰-۲۱۷٫۲۲۲٫۰۰۰= ۱۵۲٫۳۴۰٫۰۰۰تومان
• فروش به سوپرمارکت:۳۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰-۲۱۷٫۲۲۲٫۰۰۰=۱۱۰٫۶۷۸٫۰۰۰
——————————————————–

بیماری داکتیلاریوزطیور{Dactylariosis}
ادامه مطلب

سود خالص عمده فروشی

• روزانه: ۸۳٫۹۰۳٫۰۰۰÷ ۳۶۵= ۲۲۹٫۰۰۰تومان
• ماهیانه: ۸۳٫۹۰۳٫۰۰۰÷ ۱۲ = ۶٫۹۹۱٫۰۰۰تومان
سود خالص خرده فروشی
• روزانه :۱۵۲٫۳۴۰٫۰۰۰ ÷ ۳۶۵ = ۴۱۷٫۰۰۰تومان
• ماهیانه: ۱۵۲٫۳۴۰٫۰۰۰÷ ۱۲ = ۱۲٫۶۹۵٫۰۰۰تومان
——————————————————–
در نظر دشاته باشید تولید تخم نطفه دار در ۳ ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت از سود
بسیار خوبی برخوردار است، که به بالاترین قیمت خود میتوانید به فروش برسانید یعنی
حدود ۱۵۰۰ تومان!! ، بنابراین:
• ۲۲۵۰۰تولید قطعه تخم در ماه * ۳۰۰ تومان گرانتر =۶٫۷۵۰٫۰۰۰تومان درماه فروش بیشتر
• ۳ماه*۶٫۷۵۰٫۰۰۰=۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان (سود بیش از حد معمول در سه ماه)
شما بعد اینکه تخم گذاری گله به پایان رسیده و راندمان تخم گذاری گله کاهش یافت
کارخانه مرغ ها را از شما خریداری می نماید.
حدود ۵۰۰۰تومان پایین تر از قیمت اولیه (قیمت بستگی به زیبایی گله دارد پر دار بودن
یا بی پر بودن )زیرا گوشت مرغ بومی به عنوان مرغ سبز در بازار ایران طالب زیادی
دارد. بنابراین هزینه اولیه خرید مرغ خودتون رو در پایان دوره میگیرید.
گروه تحقیقات شرکت طیوران صنعت سید با مدیریت دکتر حسینی با عنایت به سال “جهش
تولید” در خدمت شما مردم شریف ایران خواهد بود جهت مشاوره رایگان به تمامی افراد
برای خرید مرغ بومی اصلاح شده پرتولید ومشاوره رایگان

توجیه اقتصادی تولید مرغ بومی

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار 
توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار 


 • آبان ۱۷, ۱۳۹۷
 • |
 • 120 دیدگاه
 • |
 1. تیمور محمدخانی گفت:

  باسلام وخسته نباشید خدمت برادران دکترحسینی .بابت اطلاعات که در اختیار مردم میزارید ‌بند قصد دارم همکاری کنم چطور باید با شما جلسه ای بزارم .باتشکر

  • admin گفت:

   سلام وعرض ادب خیلی راحت میتوانید با ما تماس بگیرید هماهنگ کنید تشریف بیارید شرکت

 2. اصغر گفت:

  سلام قیمت مرغ آماده تخمگذاری چقدر هست. آیا الان تو این بازار به صرفه هست شروع این کار. من تو روستای اطراف تهران سوله دارم

  • admin گفت:

   سلام وعرض ادب خدمت شما دوست عزیز مرغ آماده به تخم بدردتون نمیخوره که توضیحاتشو درسایت گذاشتیم که چرا نباید بخرید
   بهتر است از سن های پایین شروع کنید
   بله چرا که نه آیا ما داریم ضرر میکنیم پرورش میدیم

 3. علی گفت:

  سلام وقت بخیر ،از مرغ بومی اصلاح نژاد شده به صورت مولد (جوجه کشی ) میشه استفاده کرد

 4. علی گفت:

  سلام ، شما تو مطالبتون گفتید که مرغ بومی ۷۵ درصد تخم میده اما چنین چیزی نیست ، اکثر مرغ داران بومی میگن تخم دهی مرغ بومی بیشتر از ۶۰ درصد نیست

  • admin گفت:

   سلام وقتتون بخیر اون دوستان یا نژاد خوب نگرفتن یا اینکه نژاد ناخالص گرفتن
   ما این در صد تخم را تضمین میدیم

 5. علی گفت:

  سلام وقت بخیر ، یعنی شما ۷۵ درصد تضمین میکنید ، شما خودتون از مرغ هاتون ۷۵ درصد گرفتین ، قیمت تخم مرغ چنده؟

  • admin گفت:

   سلام بله خودمون داریم میگیریم و اگه خواستید میتونیم شماره اون افرادی که جواب گرفتنو بهتون بدیم

 6. حسین صفایی گفت:

  سلام وقت بخیر آیا میشه پروش مرغ تخمگذار رو در فضای باز انجام داد ؟ من یه باغ ۱۰۰۰ متری درخت میوه دارم میتونم بدون ساخت سوله مرغ تخمگذار بگیرم ؟

 7. ناژان گفت:

  سلام با توجه به اینکه هدف من از نگهداری مرغ فقط فروشه تخم مرغه. چه برجی چند ماهه بگیرم و چطور جلوی کرچ شدن مرغ و بگیرم‌ک فقط تخم بزاره؟

  طبیعتا بعد از مدت زمان مشخصی دگ برام تخم نمیزارن و فقط هزینه خورد دان دارن برام اون زمان برج خاصی داره ؟ و در آن زمان من چکار کنم ک برام سود داشته باشه و به منفعت من تمام بشه؟
  ممنون

  • admin گفت:

   سلام برای مشاوره رایگان با شماره ۰۹۱۱۱۱۶۱۱۶۷تماس بگیرید

  • admin گفت:

   سلام اصلاح نژاد شده تخمگذار کرچ نمی شوند و با خرید بالای ۵۰۰ قطعه تضمین خرید تخم مرغ در صورت تمایل و همچنین تعویض مرغ پایان دوره را پوشش میدهد.تقریبا اگر سه ماهه را در مرداد ماه تهیه نمایید مناسب خواهد بود چون در مهر و آبان به تخم میآیند و در آن ماه ها قیمت تخم مرغ افزایش خواهد داشت.

 8. محسن گفت:

  سلام…
  انتخاب مرغ تخمگذار کدوم نوعش بهتر..
  پولت صنعتی یا مرغ اصلاح نژاد شده بومی..
  و اینکه کدوم نوع در برابر بیماری ها مقاوم تر هسن

  • admin گفت:

   سلام طبق توضیحات داده شده در سایت بوم.ی اصلاح شده رنگی پر تولید سودش بیشتره
   و در مقابل ببیماری مقاوم تره

 9. علی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  حداقل خرید چه تعدادی می باشد؟
  مثلا حدود ۲۰۰ تایی هم فروش دارید چون محل نگهداری بنده برای همین تعداد است
  با سپاس

 10. علی گفت:

  سلام تا چه تعدا مرغ میتوان بدون جواز نگهداری کرد و سالن زد

  • admin گفت:

   سلام وقت بخیر ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰تا معمولا اشتغال روستاییه در ضمن مرغ بومی صنعت نوپاییه ببینن دارین پرورش میدین جها کشاورزی منطقه هم بعدا ازت پشتیبانی میکنن به عنوان فرد اشتغال زا

 11. علی گفت:

  سلام روزتون بخیر
  تا چه تعداد مرغ میشد بدون جواز نگهداری کرد

 12. سعید گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  سوالی داشتم
  از چه سنی(چند ماهگی) به پیک ۷۵ درصدی که فرمودین میرسه؟

 13. مهدی گفت:

  سلام وقت بخیر
  شما فرمودین با راندمان ۷۵% سالی هر مرغ میانگین ۲۷۳ تخم میذاره.بهترین دوره تخم گذاری ۷ الی ۸ ماهه و در ضمن بهترین میانگینی هم که خود جهاد تأیید میکنه ۲۰۰ تا هستش.اون وقت شما این اعداد رو از کجا میارین؟لطفا توضیح دهید. تا حالا من تو هیچ شرکتی همچین ادعایی ندیدم و نشنیدم.

  • admin گفت:

   سلام اصلاح نژاد شده هستند صرفا برای این قابلیت . چون مزارع مشتریامون رو رصد میکنیم و بسته به پرورش داره ولی تا ۶۵ درصد گزارش داریم.

 14. معین گفت:

  با سلام کنار صفحه قسمت های تضمین شده نوشته بودید برداشتید یعنی دیگه تضمین خرید تخم مرغ و تعویض مرغ پیر نمی کنید

 15. alireza گفت:

  سلام
  راستش من و دوستم میخواستیم شروع کنیم به نگهداری مرغ تخم گذار و از اون جایی که واس خرید و نگهداری مرغ یه مبلغی باید سرمایه اولیه باشه . ساده میگم شرکت شما ممکنه که با ما قرار دادی رو ببنده که ما جوجه های ۴ ماه رو از شما بگیرم و تا یه دوره ازشون تخم بگیریم بعد از اون یا هزینه جوجه های رو که اول گرفته بودیم پرداخت کنیم یا این جوجه های رو که تبدیل به مرغ شدن به خود شرکت برگردونیم
  چون این حالت به ما این امکان رو میده که با سرمایه ای که داریم مرغ بیشتری نگهداری کنیم حدودا شاید بشه با ۳۰ملیون ۲۰۰۰تا مرغ رو نگهداری کنیم و ازشون تخم بگیرم تا دوره تعویض مرغا برسه و اون موقه یا مرغا رو به شرکت برگردونیم یا پولی که قرار بوده اول واس جوجه هارو بدیم پرداخت کنیم اگر این حالت رو بشه با قرار داد وتضمینات دو طرف بست خیلی خوب میشه …. باتشکر….

  • admin گفت:

   سلام . متاسفانه این کار از عهده شرکت خارجه اما طی قرارداد کتبی میتونید اقدام به خرید بالای ۳۰۰۰ جوجه یکروزه بکنید و بعد طی دوره ی سه ماهه شرکت از تون خرید خواهد داشت.

 16. محمد گفت:

  سلام آیابراکسی که بازم بخوادسوله ی رواجاره کنه توشهری که ماهانه ۳تا۴میلیون اجاره بده بازم میشه دنبال این کاررفت ونترسید.من خیلی وقته دارم به این شکرهم فکرمیکنم هم علاقه دارم امامیترسم

  • admin گفت:

   سلام ، با این اوضاع فکر نکنم، و وابسته به اینه که چه تعداد بخوایین شروع کنیدو اینکه آیا سابقه پرورش دارید؟

 17. علیرضا گفت:

  سلام خسته نباشید.در مرغداری بومی تخمگذار.نیاز به قفسه بندی نداره؟در غیر اینصورت چجوری و کجا تخم میزاره؟

  • admin گفت:

   سلام نیاز داره اما با سبد های پلاستیکی میوه یا جعبه های چوبی و یا هرطور که برای شما بهینه تره دور تا دور سالن رو قفسه بندی میکنید.

 18. رضا گفت:

  سلام میخاستم ۱۰۰عدد مرغ اماده تخم گذاری بگیرم ایا سودی هم داره

 19. milad گفت:

  سلام عرض خسته نباشید
  ببخشید این توضیحات صرفه اقتصادی برای چه تاریخی هستش؟
  ایا الان هم جیره مرغ همین قیمته ؟

 20. Samih گفت:

  سلام عرض خسته نباشید
  برای ۱۰۰۰ تا مرغ چقدر فضا لازم است

 21. مجتبی گفت:

  سلام
  ایا جهاد کشاورزی یا یه شرکت فنی حرفه ای هست که مدرک بگیریم بتونیم با اون وام بگیریم.یا هزینه کلی راه اندازی ۱۰۰۰مرغ تخم گذار چقد هست

 22. admin گفت:

  با سلام با شماره های دفتر مرکزی تماس بگیرید. راهنمایی های لازم داده خواهد شد. تشکر

 23. رحیم گفت:

  سلام ممنون بابت توضیحات کاملتون میخواستم ببینم آیا مکان مرغداری باید شرایط خاصی داشته باشدیاباهرشرایط و معماری بنامیشه مرغ ریخت و اینکه جوجه ها باید چندروزه باشن که خریداری کنیم وهرمرغ دوران تخم گزاری مفیدش چه مدت است

 24. admin گفت:

  سلام شرایط خاص همون سیمان بودن کف سالن و کمی از سطح بیرونی ارتفاع داشته باشه و اینکه سالن دارای پنجره و تهویه لازم باشه. تراکم در سطح سالن رعایت بشه. معمولا سنت مناسب برای شروع پرورش و کار ۳٫۵ ماه تا ۴ ماهه است. ۱۴ ماه دوره ی تخمگذاری دارند.

 25. اسماعیل گفت:

  سلام خسته نباشید
  من می خوام مرغ گلپایگانی رو پر ورش بدم.
  فقط در منطقه گرم ایران هستم جنوب مقاومتش خوبه.
  و یه دستگاه جوجه کشی جنس خوب معرفی می کنید
  بهترین دان برای مرغ تخم گزار چیه
  ممنون از سایت خوبتون

 26. پویان گفت:

  سلام میخواستم بدونم جوجه هم فروش دارین بعدم ارسالش چطوری

  • admin گفت:

   بله از جوجه یکروزه تا نیمچه ها . ارسال به همه جای ایران امکان پذیره. ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰ داخلی ۲۰۲ تماس بگیرید.

 27. مسعود تکلو گفت:

  سلام
  ما صفر کیلومتر هستیم
  شما صفر تا ۱۰۰ رو همراهی میکنید؟

  • admin گفت:

   سلام. قطعا بله. میتونید با دفتر مرکزی تماس بگیرید و یا در تلگرام به شماره ۰۹۱۱۱۱۵۴۴۸۵ پیغام بگذارید و یا در اینستاگرام در خدمتتون هستم.

 28. آرمین گفت:

  سلام..مرغ تخم گزار بومی میخاستم داخل قفس پرورش بدم..برای حدود هزارتا مرغ چ مساحتی سالن میخاد؟

  • admin گفت:

   سلام . تقریبا در ۶۰ متر ۱۳۰۰ قفس در سه طبقه نصب و اجرا میشه

  • admin گفت:

   سلام در یک سوله ۶۰ تا ۸۰ متری ۱۵۰۰ قطعه رو میتونید در قفس نگه دارید. فکر کنم ۵۰ متر برای ۱۰۰۰ مرغ در قفس کفایت کنه.

 29. محمد گفت:

  سلام مرغ بومی باید تو قفس باشه یا روی زمین؟

 30. مهران گفت:

  باسلام خدمت دکتر حسینی. عالی بسیار خوب

 31. امید گفت:

  سلام خسته نباشین برای پرورش مرغ بومی تخم گزار۳ یا ۴ ماهه خوبه؟ قیمت هرنیمچه ی ۳یا۴ ماهه چنده حداقلش باید چندتا بگیرم تا حداقل ماهی یک و نیم برام سود کنه خیلی ممنون لطفا جوابمو بدین

 32. امید گفت:

  سلام خسته نباشین برای پرورش مرغ بومی تخم گزار۳ یا ۴ ماهه خوبه؟ قیمت هرنیمچه ی ۳یا۴ ماهه چنده

  • admin گفت:

   سلام هم سه ماهه و هم ۴ماهه هردو گزینه ای خوبی برای شروع هستند. میتونید به قسمت قیمت محصولات مراجعه نمایید.

 33. امید گفت:

  چقدر دان برای نیمچه ۳ ماه ونیم تا پايان دوره تخم گزاری ۱۵۰ نیمچه میخام

 34. admin گفت:

  سلام ، باید با دفتر مرکزی تماس بگیرید. دان مرغ هم برای ۳ تن به بالا ثبت سفارش انجام میدیم.

 35. پارسا گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید. آیا تهیه جیره رو اگه آماده خریداری بشه با صرفه تر هست و یا با میکسر و برنامه غذایی خودمون درست کنیم؟ و آیا شما برنامه و فرمول میکس در اختیار مشتری قرار میدهید؟

  • admin گفت:

   سلام ممنون < اینکه خودتون تهیه بفرمایید خیلی خوبه و مطمئن هستید تمام اقلام در جیره تون هست اما تنها میکس کردن کفایت نمی کنده باید شرایط نگهداری دان رو داشته باشید. وگرنه از ارزش غذایی کاسته میشه و چون کارخانه های تولید دان اقلام را بصورت خیلی عمده و قیمت مناسب تر تهیه می کنند و شما فقط متناسب با سن گله تون میتونید دان رو براشون تهیه کنید..http://makianiran.com/2019/04/10/jire/ در منوی اطلاعات پرورش میتونید به قسمت جیره متناسب باسن پرنده برید صرفا تخمگذار هستن.

 36. مسعود گفت:

  سلام
  شما تو حساب کتاب که بالا نوشتین از در نظر گرفتین که برداشت تخم مرغ ۳۶۵ روزه در حالی که کسی بخواد از نیمچه شروع کنه باید سه ماه نگهداری کنه تا جوجه ها به تخم برسن که حقیقتا هزینه این سه ماه رو اضافه نکردین تو کامنتها خوندم از ۱۵ تا ۲۲ هفتگی حدودا ۵۶۰۰ گرم هر مرغ دون میخوره که هزینه ۱۰۰۰ قطعه میشه ۵۶۰۰۰۰۰ تومان و هزینه های جانبی که ۱۸ ملیون حساب کردین خیلی کمه مثلا الان من که تبریز زندگی میکنم حداقل باید واسه یه سالن ۲۰۰ متری ۲ملیون اجاره بدم حالا بماند سمپاشی و پول برق و گاز و آب و هزار تا خرج دیگه.درسته یا من اشتباه میکنم؟

  • admin گفت:

   ببینید درسته اما ما درآمد را از زمان تخمگذاری شروع کردیم/ هر کاری برای برگشت سرمایه مدتی رو در نظر میگیرند که در این طرح هم حداکثر ۵ ماهه و سرمایه درگردش تون حفظ میشه.

 37. حسن گفت:

  دوست عزیز
  شمت هزینه های دیگه رو ندیدی.
  تلفات در کل دوره
  آب و برق و گاز
  واکسیناسیون
  کارگر
  اجاره محل
  رشوه و باج به مامورین که مرتب میان سراغمون و ……….

 38. JASOOR گفت:

  سلام ،وقت بخیر
  به تاریخ الان که ۲۴ شهریور نود و هشت هست به صرف هست چنین طرحی ….؟؟؟

 39. رامین گفت:

  سلام.ممنون بابت همراهی و توضیحات مبسوط و معیدتون.
  با این محاسبات حدودن ۴۰ درصد سود سالانه کسب می شه.
  و این با استرس و شرایط استرس و بیماری و حجم سرمایه گزاری …. اصلن کافی نیست.
  شاید من بد متوجه شدم؟

 40. میلاد گفت:

  سلام
  میخاستم بدونم هزینه اولیه راه اندازی پرورش مرغ بومی تخمگذار برای ۵۰۰ قطعه به جز سالن با تمام تجهیزات چقدر است؟؟
  و اینکه اگر نیمچه ۳ ماه رو از شما بخریم صفر تا صد رو حمایت میکنین؟
  چون بنده به این کار خیلی علاقه دارم اما ترس از فروش تخم وجود دارد

 41. محمدرضا گفت:

  سلام
  ما میخوایم حدود ۱۰۰ عدد مرغ تخم گزار رز یا بومی را تهیه کنیم.حدود ۱۰۰ متر مکان هم در اختیار داریم.میخواستم ببینم به نظرتان مرغ رز خوبه یا بومی ها و حداقل لوازم و وسایل که نیاره چیه.از کمکتون ممنون میشم…

 42. نادر گفت:

  توضیحات بسیار عالی بوده ولی ایا سرمایه گذاری در این امر نتیجه مطلوب و اقتصادی دارد

 43. علی گفت:

  سلام من دویست پنجاه جوجه دوماه از جوجه ها تخم گزار شما دارم اگه ب تولید برسن چقد سود فروش تخم مرغشون میشه؟

 44. امیرحسین گفت:

  سلام ببخشید قیمت هر مرغ چنده و برای شروع باید جوجه یک روزه تهیه کرد یا نیمچه و قیمت جوجه و نیمچه چنده.. با تشکر..

 45. قیمت هر عدد مرغ تخمگذار چنده؟

 46. امیر گفت:

  سلام
  برای پرورش ۱۰۰۰ قطعه مرغ تخم گذار در روستا و فروش تخم مرغ آن نیاز ب مجوز هست؟امکان داره جلوگیری کنن؟

 47. مهدی گفت:

  باسلام.بنده یک دامداری برای گوسفنددارم که چند سالن خالی داره.اولامیخاستم ببینم برای پرورش مرغ تخم گذار تضادی بین این دو موجود هست یا نه؟مورد دوم اینکه اگ بخواهیم داخل قفس پرورش دهیم هزینه چقدر برآورد میشودومساله سوم اینکه آب مصرفی دامها از جوی بالای دامداری تامین میشود،برای مرغ هم میتوان از همین آب استفاده کرد یا خیر؟ممنون از راهنماییتون

 48. حسین گفت:

  سلام
  من اهل آمل هستم
  میخوام مرغداری بومی بزنم و سالن هم دارم اماده میکنم و یه چیز منو به شک انداخته اگه راهنمایین کنید ممنون میشم
  الان هر مرغ ۱۱۰ گرم غذا میخوره که که * ۵۰۰ عدد مرغ میشه ۵۵ کیلو گرم در روز و قیمت دان هم ۶۰۰۰ تومن ( البته ما خودمون دستگاه اسیاب نداریم واسه همین قیمت امده گفتم چون کسی نیست که میکس کنه) ۵۵*۶۰۰۰=۳۳۰۰۰۰
  اکر ۰٫۶۵ درصد تخم در نظر بگیریم ۳۲۵ عدد تخم در روز که هر عدا قیمت ۱۱۰۰ تومن به صورت عمده بدیم میشه ۳۵۷ تومن که کسر از هزینه غذا میشه روز ی ۲۷۵۰۰ تومن؟؟
  شما خودتون تخم مرغ تضمین خرید چقدر دارید؟>دان آماده رو قیمت چقدر دارید؟

 49. محمود رستمی گفت:

  سلام بنده ۲۵۰متر فضا دارم که ۱۴۰ متر اون زیربنا میباشد چه تعداد میتونم نگهداری کنم

 50. سجاد گفت:

  سلام قیمت نیچه سه ماهه مرغ تخم گذار صنعتی چنده

 51. morteza گفت:

  سلام و خسته نباشید اقای حسینی من میخواستم ۱۰۰ تا مرغ اصلاح نژاد شده بخرم و تجربه کسب کنم تا به عنوان شغل اول به کار بگیرم کمترین تعداد برای خرید چند میباشد لطفا راهنمایی و کمک بفرمایید

 52. امیرحسین گفت:

  درود
  میخواستم بدونم برای اینکه درماه حداقل ۱۰میلیون
  درآمد داشته باشم به چه تعداد مرغ تخمگذار نیاز دارم و اینکه برای این تعداد به چه مقدار فضا نیاز دارم و برای تجهیز(خرید قفس و بقیه وسایل)به چه مقدار سرمایه نیاز هست

 53. امیرحسین گفت:

  درود
  میخواستم بدونم برای پرورش مرغ تخمگذار خرید نیمچه ۳ماهه به صرفه تر هست یا خرید جوجه یک روزه

  • admin گفت:

   به تجهیزات و امکانات شما بستگی داره، مرغداری های با امکانات مناسب و پیشرفته تر سعی میکنن جوجه یکروزه خریداری کنن تا نظارت کامل بر عملکرد جوجه ها و در سن نیمچه و تخمگذاری داشته باشند

   ولی اگر از امکانات نگهداری جوجه برخوردار نیستین بهتره که نیمچه انتخاب کنید هم مشکل جوجه رو ندارین و هم اینکه مشکل تو لک رفتن مرغ برای شما پیش نمیاد

 54. Shadkam گفت:

  سلام و با تشکر فراوان از مطلب خیلی دقیق و مفیدتون سوالی داشتم خدمتتون.
  ببخشید اگه ما این جیره غذایی میکسی که شما نوشتید رو به مرغهای بومیمون که توی قفس های طبقاتی هستند بدیم زرده تخم مرغشون رنگ نارنجی پر رنگ میشه ؟
  اخه یه نوع تخم مرغ محلی داریم که رنگ بیرونش مثل تخم مرغ محلیه اما وقتی داخلشو میبینی، داخلش مثل تخم مرغ های سفیده صنعتیه که زردش زرده کمرنگه.

  • admin گفت:

   سلام
   بله مشکلی نداره و جیره بسیار مناسب برای مرغ بومی است
   اصلی ترین فاکتور رنگ زرده تخم مرغ جیره غذایی است و اگر از جیره مناسب تغذیه نشه تخم مرغ کوچک و رنگ پوسته و زرده کم رنگ میشه

 55. بهنام گفت:

  سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز و گرامی
  سوالی داشتم
  آیا کسی ک تا حالا سابقه ی پرورش نداشته باشه و میخواد با تعداد کم و محل زندگیش شهر هست می‌تونه این کار رو شروع کنه ب نظرتون امکان پذیر هست ؟

  • admin گفت:

   سلام، ممنون
   برای پرورش در شهر باید رعایت حال همسایگان و بکنین تا خدایی نکرده ازتون شکایت نکن
   اگر محوطه بزرگ و متناسب با حداقل سطح مورد نیاز پرورش و دارین (و محلی مناسب برای انبار) مشکلی نداره
   حداقل سفارش نیمچه تخم‌گذار ۵۰۰ قطعه است، حداقل باید حدود ۷۰ مترمربع مساحت داشته باشید

 56. مجید گفت:

  باسلام من یک سوله ۲۴۰ متری با ارتفاع ۵متر دارم کف سیمانی و محصور ارتفاع دیوار ۴متر و پنجره دور تا دور بدن شیشه دمای زمستان تا بیست درجه زیر صفر هم میرسه اولا چه تعدادی میتونم پرورش بدم دوما گر مایش نیاز دارند سوما سرمایش تابستانه چی ممنون از راهنمایی

  • admin گفت:

   سلام
   بطور معمول به ازای هر مترمربع ۸-۱۰ مرغ و میشه نگهداری کرد

   برای گرمایش میتونین از هیترجت های مخصوص مرغداری استفاده کنید، و اگر در توان شما نیست از بخاری های گازی گازوئیلی یا نفتی هم میشه استفاده کرد بصورتی که دمای مناسبی و برای کل سالن بوجود بیاره

   سرمایش در تابستان هم بهتره از راه های طبیعی مثل نصب اینلت (inlet) یا هواکش ها ورودی و همچنینی نصب فن انجام بشه

 57. مجید گفت:

  باسلام میزان دمای نگهداری مرغ چقدر هست؟

 58. مجید گفت:

  با سلام در پاسخ پرسشهای عمومی گفته اید سرانه مصرف تخم مرغ در ایان ۸۴/۵ کیلوگرم هست ؟ به نظر اشتباه تایپی میباشد

 59. مهدی دهبان گفت:

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من سوالم اینه که الان هزینه لازم
  برای استارت به پرورش مرغ در حداقل ترین قیمت ممکن چقدر هست؟

  • admin گفت:

   سلام دوست عزیز
   شما باید مطابق با تعداد و اندازه سالن و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی و هزینه خرید و نگهداری مرغ و بر اساس قیمت روز محاسبه کنید
   هزینه اولیه ساخت سالن و خرید تجهیزات باید به روز و بسته به نیاز محاسبه بشه

 60. اسماعیل رضایی گفت:

  سلام و عرض ادب
  من در استان فارس و در شهرستان کازرون و در روستای گاوکشک و در دامنه کوهای زاگرس زندگی میکنم و یک منزل سرپوشیده با تیرچه بلوک دارم در حدود ۱۶۰ متر مربع و قصد دارم از قفس سه طبقه استفاده کنم که تعداد پرورش مرغ بومی بالا برود حدودا ۲۵۰۰ مرغ تخمگذار که حدودا ۱۰۰ تا قفس می تونم استفاده کنم و اینکه آیا اگر من خودم دستگاه جوجه کشی با راندمان بالا تهیه کنم و خودم جوجه تخم گذار تولید و پرورش بدهم و بعد زمانی که به مرحله تخم گذاری رسیدن آنها رو در قفس نگهدارنده بزارم و بهره برداری کنم چطور است? و اینکه چه برندی برای دستگاه جوجه کشی پیشنهاد میدهید. من که خودم مگاکاکس یا آرکام ترجیح میدهم.و اینکه چه تخم مرغ چه نژادی رو از شما یا از شهر خودم تهیه کنم که بشود بهره برداری بیشتری ازش بشود کرد.
  البته بنیاد برکت که می خواهم وام بگیرم پیشنهاد دادن که بوقلمون پرورش بدهید ولی من تحقیق کردم که مرغ تخمگذار بیشتر صرفه اقتصادی دارد اطفا در تین زمینه هم پیشنهاد بدهید. ممنونم

  • admin گفت:

   سلام دوست عزیز
   بله امکانش هست و پیشنهاد میکنم برای سلامت تخم های نطفه دار و جوجه های تولیدی از گله مادری مناسب و واکسیناسیون شده استفاده کنید.

   نژاد گلپایگان اصلاح نژاد شده شرکت ما تضمین سلامت و راندمان تخمگذاری هست و به اقلیم های متفاوت ایران هم سازگاری داره،، و دوره های واکسیناسیون گله هم تکمیل شده است.

   برای مشاوره با مهندس حسینی تماس بگیرید ۰۹۱۱۱۱۶۱۱۶۷

 61. محمد گفت:

  سلام از طرز ساخت سایت و توضیحات کامل و مشاوره های قشنگ و واقعا درستتون متشکرم بنده مرغ دار هستم و میخواستم ازتون تشکر کنم‌ک درست راهنمایی میکنید تا مردم ضرر نکنن و با اگاهی وارد این کار بشن خدا به تن تون سلامتی و به کسبتون رزق و روزی بشتر بده بسیار سپاس گذارم

  • admin گفت:

   سلام دوست عزیز
   ممنون از لطف شما ، تلاش ما هموراه انتشار علم و افزایش آگاهی در حیطه تولید و پرورش طیور است، خوشحالیم از همراهی و توجه شما، رضایت شما هدف ماست

 62. علی گفت:

  سلام من میخام یه کار انجام بدم آیا این کار سود کاره

  • admin گفت:

   سلام دوست عزیز
   متن بالا رو کامل بخونید
   قیمت های جدید و در فرمول بزارید
   اگر سود نداشت هر روز به تعداد پرورش دهندگان اضافه نمیشد

 63. علی گفت:

  سوله ۸۰ متری بزنم ۱۰۰۰ مرغ تخمگذار بریزم ؟

 64. علی نصیری گفت:

  سلام حدود ۱۰۰۰ مرخ بومی میخوام بریزم داخل سالن ۸۰ متری بدون قفس آیا این کار جواب میدی؟

  • admin گفت:

   سلام دوست عزیز
   برای این تعداد حداقل باید ۱۲۰ مترمربع سالن داشته باشید، بدون انباری
   برای این تراکم هم باید شرایط خیلی مناسب برای گله فراهم کنید وگرنه مدیریت سخت میشه و امکان کانیبالیسم وجود داره

 65. علی نصیری گفت:

  ۱۲۰ مربع ۱۰۰۰ هزار تا مرغ رویه زمین تخم کنه بدونه قفس؟

 66. علی گفت:

  سلام روزی یک مرغ تخمگذار چقدر غذا میخوره


پیج اینستاگرام