توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار به زبان ساده

اقتصادی

……….توجه کنید……
قیمت های درج شده در این مطلب قدیمی است، و قیمت های جدید باید توسط خود شما در فرمول زیر جایگزین شود

همچنین “محاسبه گر هایی” داخل این مطلب قرار داده شده تا محاسبه قیمت هایی که خودتان درج میکنید آسانتر انجام شود

 

 

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار به زبان ساده

با سلام وعرض ادب خدمت دوستان عزیز لطفا متن را شروع به خواندن کردیدبا دقت وتا آخر بخوانید عجول نباشید و زود قضاوت نکنید زیرا جهت تدوین این طرح ممارست زیادی شده تا این مطالب با دقت و درست در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

این متن در راستای سوالات مکرر دوستان در مورد سود پرورش مرغ بومی تخم گذار تهیه و تدوین شده است.

متن با زبان بسیار ساده برای عموم افراد نوشته شده است امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

در این طرح ما تعداد گله شمارا1000عدد در نظر میگیریم ک در یک سالن 110متری میتوان پرورش داد.

شما قصد پرورش تعداد کمتر یا بیشتر را دارید میتوانید با استفاده از تناسب به رقم های خود برسید.

خرید نیمچه یا مرغ؟!

• در صورت خرید نیمچه تا پرورش آن بهره بری تولید هر قطعه حدود 35.000 هزار تومان برای شما هزینه میشود.
• در صورت خرید مرغ دم تخمگذاری (که بنا به دلایل موجه پیشنهاد نمیشود) هر قطعه 40.000هزار تومان هزینه میشود.
• هنگام رسیدن گله به مرحله تخمگذاری بعد از 10 الی 15 روز ابتدایی به نحوی تخم میگذارد که هزینه های مصرفی خود در این چند روز را جبران کند.

دو ستونه
عمودی
افقی

هزینه نیمچه

برآورد

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

میزان مصرف خوراک هر مرغ ( هزینه روزانه هر مرغ تخمگذار )

بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه هر قطعه مرغ وابسته به میزان مصرف آن 110گرم خوراک در روز مصرف می نماید.
• روز: 1000قطعه مرغ*110 گرم دان مصرفی110کیلوگرم مصرف1000 قطعه مرغ در روز


• ماه: 110کیلوگرم دان مصرف*30روز مصرف = 3300کیلوگرم دان مصرف در هر ماه


• سال: 3300کیلوگرم دان مصرفی در ماه*12 ماه مصرف گله =39.600کیلوگرم مصرف دان گله در سال


هزینه خوراک هر قطعه مرغ (براساس جیره دست ساز MIX)

محاسبه بر اساس 1000 کیلو (1 تن)
ذرت: 571کیلوگرم * 2900تومان = 1.655.900تومان
• سویا: 216کیلوگرم * 9000تومان = 1.944.000تومان
• صدف: 85کیلوگرم * 200تومان = 17.000تومان
• روغن گیاهی: 5.5کیلوگرم * 10.000تومان = 55.000تومان
• کنسانتره 5درصد تخمگذار: 50کیلوگرم*10.000 تومان= 500.000تومان
• سبوس گندم: پ70کیلوگرم * 2000تومان = 140.000تومان
• متیونین: 1کیلوگرم * 80.000تومان = 80.000 تومان
• نمک:1.5 کیلوگرم * 3000=4.500تومان
• جمع کل: 4.396.400تومان + هزینه کارگری بر هر تن =4.500.000 تومان میباشد

(هزینه کل)÷۱۰۰۰کیلو=4500تومان قیمت هرکیلودان به صورت دست ساز و میکس {آسیاب و میکس}

بنابراین هزینه هر قطعه مرغ به شرح زیر می باشد:

• روزانه: ۱۱۰گرم *4500تومان = 495تومان —– 1000قطعه * 495تومان = 495000در روز
مصرف خوراک
• ماهانه: 495تومان * 30روز = 14.850تومان در ماه هزینه هر قطع مرغ —– 14.850تومان
* 1000قطعه = 14.850.000تومان هزینه 1000 قطعه مرغ
• سالانه: 495تومان * 365 روز = 182.675تومان هزینه هر قطعه مرغ —–*1000قطعه =
182.675.000تومان هزینه 1000قطعه مرغ

دو ستونه
عمودی
افقی

دان

برآورد

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

میزان تولید تخم گله 1000 قطعه ای (روز / ماه / سال) :

طبق آخرین بررسی ها های تیم تحقیقاتی ما به صورت میانگین گله های بومی ما بین 70 الی 80 درصد بازدهی تخمگذاری دارند که بسته به شما دارد که چگونه از گله رسیدگی میکنید؛

بنابر توصیه و تجربه ما بازدهی تولید را در طرح توجیه اقتصادی میانگین محاسبه کرده مرغدرا در آینده دچار چالش در این زمینه نشود، لذا ما تولید را بر مبنای 75درصد بازدهی محاسبه می نماییم.

• میزان تولید تخم 1000 قطعه مرغ روزانه: 1000* 75درصد = 750 عدد تخم مرغ
• میزان تولید تخم 1000 قطعه مرغ ماهانه: 750عدد * 30روز = 22.500عدد تخم مرغ
• میزان تولید تخم 1000 قطعه مرغ در سال: 750عدد * 365 = 273.750عدد تخم مرغ

دو ستونه
عمودی
افقی

راندمان تخمگذاری

برآورد

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

هزینه کارتن و شونه تخم مرغ

توجیه اقتصادی پرورش مرغ بومی تخمگذار به زبان ساده

• هزینه هر کارتن تخم مرغ 180 عددی4000 تومان
• قیمت هر عدد شانه تخم مرغ 30عددی 490 تومان
• هزینه شانه تخم مرغ روزانه: 750عدد تخم مرغ ÷ 30 = 25عدد شانه تخم مرغ * 490تومان =12.250تومان
• هزینه شانه تخم مرغ ماهانه:22.500عدد تخم مرغ ÷ 30 =750 عدد شانه تخم مرغ * 490تومان =367.500تومان
• هزینه شانه تخم مرغ سالیانه 273.750عدد تخم مرغ ÷ 30 =9.125عدد شانه تخم مرغ * 490تومان=4.471.250
• هزینه کارتن تخم مرغ روزانه: 750÷ 180هر کارتن = 4.16عدد کارتن * 4000 تومان = 16.600تومان
• هزینه کارتن تخم مرغ ماهانه: 22.500÷ 180هرکارتن = 125عدد کارتن *4000= 500.000تومان
• هزینه کارتن تخم مرغ سالیانه: 273.750÷ 180هرکارتن = 1519 عدد کارتن *4000 =6.076.000تومان
• مجموع هزینه های کارتن و شانه تخم مرغ ماهیانه:867.500تومان
• مجموع هزینه های کارتن و شانه تخم مرغ سالیانه 10.547.250تومان


میزان فروش تخم مرغ (قیمت فروش)

قیمت فروش تخم مرغ کاملا وابسته به کانال توزیع گله دار می باشد، که در زیر به آن اشاره میکنیم:
1. خورده فروشی به سوپرمارکت ها با حدود قیمت هرعدد 1200 تومان
2. به صورت تک فروشی در بازار آزاد با حدود قیمت هر عدد 1300تومان الی1400 تومان
3. به صورت عمده فروشی به بنکدار ها و شرکتها با حدود قیمت هر عدد 1100تومان
4. تولید و فروش به صورت تخم نطفه دار به دستگاه دار ها قیمت هرعدد 1300الی 1400توجه داشته باشید در فصول پاییز و زمستان و ۲ ماه ابتدای فصل بهار، تخم مرغ به بالاترین قیمت افزایش پیدا کرده و متاسفانه در خرداد ماه و فصل تابستان رو به کاهش خواهد بود.


فروش به بنکدار ها وعمده فروشا

• روزانه: 750عدد تخم مرغ *1100تومان هر عدد =825000تومان
• ماهانه: 22.500 عددتخم مرغ*1100 تومان هر عدد =24.750.000تومان
• سالیانه:273.750 عدد تخم مرغ * 1100تومان هرعدد = 301.125.000تومان


خرده فروشی


• =1.012.500 روز750 *1350
• ماهیانه22500*1350=30.375.00
• 369.562.500= سالانه273.750*1350تومان

تخم مرغ مرغ بومی گلپایگانی

فروش به سوپر مارکت ها
روزانه 750*1200= 900.000
ماهانه22500*1200=27.000.000
سالانه273.250*1200=327.900.000


هزینه های جانبی

هزینه های جانبی برای پرورش 1000 قطعه مرغ اعم از هزینه ی آب، برق، گاز، سالن و کارگری =2.000.000تومان در ماه
• معمولا گله های 1000 قطعه ای در خانه و در یک سالن حدودا 110 متری نگه داری میشود بنابراین گله دار هزینه جانبی متحمل نمی شود واین هزینه بدل به سود وی می شود.
• شایان ذکر است گله های بالای 5.000 قطعه نیاز به کارگر و قبول هزینه های جانبی می باشد و محاسبه میشود، به طور مثال گله ی 10.000قطعه ای در ماه 20.000.000 میلیون هزینه جانبی درنظر گرفتیم.
• در ضمن در صورت پرورش مناسب و اصولی گله شما به هیچ دارویی خاصی نیاز ندارید نتیجه گیری فراینده یکساله
• میزان تولید در سال 273.750عدد
• هزینه کارتن و شانه: = 10.547.250تومان
• هزینه جانبی: 24.000.000تومان
• هزینه خوراک:182.675.000تومان
• میزان فروش: 301.125.000تومان در عمده فروشی —–369.562.000تومان در خرده فروشی
• فروش به سوپرمارکت ها327.900.000
• میزان مصرف خوراک: 39.600کیلوگرم
• هزینه های کل: 182.675.000+24.000.000+10.547.000=217.222.000
• سود خالص:
• عمده فورشی:301.125.000 -217.222.000= 83.903.000تومان
• خرده فروشی : 369.562.000-217.222.000= 152.340.000تومان
• فروش به سوپرمارکت:327.900.000-217.222.000=110.678.000


سود خالص عمده فروشی

• روزانه: 83.903.000÷ 365= 229.000تومان
• ماهیانه: 83.903.000÷ 12 = 6.991.000تومان
سود خالص خرده فروشی
• روزانه :152.340.000 ÷ 365 = 417.000تومان
• ماهیانه: 152.340.000÷ 12 = 12.695.000تومان
——————————————————–
در نظر دشاته باشید تولید تخم نطفه دار در 3 ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت از سود بسیار خوبی برخوردار است، که به بالاترین قیمت خود میتوانید به فروش برسانید یعنی حدود 1500 تومان!!

بنابراین:
• 22500تولید قطعه تخم در ماه * 300 تومان گرانتر =6.750.000تومان درماه فروش بیشتر
• 3ماه*6.750.000=20.250.000 تومان (سود بیش از حد معمول در سه ماه) شما بعد اینکه تخم گذاری گله به پایان رسیده و راندمان تخم گذاری گله کاهش یافت کارخانه مرغ ها را از شما خریداری می نماید.
حدود 5000تومان پایین تر از قیمت اولیه (قیمت بستگی به زیبایی گله دارد پر دار بودن یا بی پر بودن )زیرا گوشت مرغ بومی به عنوان مرغ سبز در بازار ایران طالب زیادی دارد. بنابراین هزینه اولیه خرید مرغ خودتون رو در پایان دوره میگیرید.
گروه تحقیقات شرکت طیوران صنعت سید با مدیریت دکتر حسینی با عنایت به سال “جهش تولید” در خدمت شما مردم شریف ایران خواهد بود

جهت مشاوره رایگان به تمامی افراد برای خرید مرغ بومی اصلاح شده پرتولید ومشاوره رایگان داده خواهد شد

مدیرسایت
دیدگاه کاربران
122 دیدگاه
 • داوا 31 تیر 1401 / 12:01 ق.ظ

  با سلام و عرض ادب,توضیحات و مطالب بسیار عالی و قابل فهم بود.
  با سپاس از شما.

 • ابوالفضل 29 خرداد 1401 / 9:19 ق.ظ

  اقای علی اقا بعد از یک توضیع مفصل و مفید و از همه مهم تر واضع میپرسی لیلی زن بود یا مرد. با عرض سلام و خسته نباشید به خدمت صنعت سید اقا خیلی ممنون که خیلی عالی به همه چیز پرورش مرغ تخم گذار بومی توضیع دادید واقعن کارتون درسته.

 • علی 15 دی 1400 / 8:21 ق.ظ

  سلام روزی یک مرغ تخمگذار چقدر غذا میخوره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *