60 سوال و جواب جالب درباره تخم مرغ

110
110
تخم مرغ

1 – چگونه می توان یك تخم مرغ تازه و كهنه را از یكدیگر تشخیص داد ؟

اگر یك تخم مرغ تازه را در ظرف آبی وارد كنیم در میان آب غرق میگردد در حالیكه یك تخم مرغ كهنه بر سطح آب شناور میماند.

2- دلیل شناور ماندن تخم مرغ كهنه بر سطح آب چیست ؟

دلیل این شناوری رشد كیسه هوایی تخم مرغ در اثر گذشت زمان و تبخیر آب تخم مرغ از آن است.

3- چرا گاهی اوقات تخم مرغ به سختی پوست كنده میشود ؟

این خود دلیلی بر تازگی تخم مرغ است ، اگر این تخم مرغها را به مدت یك هفته تا 10 روز در انبار نگهداری نمایند بعد از پختن معمولا” راحت تر پوست كنده میشوند.

4- چرا بعضی از تخم مرغها دارای یك حلقه سبزرنگ به دور زرده خود میباشند ؟

علت تشكیل این حلقه تركیب آهن و گوگرد موجود در تخم مرغ میباشد.

5- آیا تخم مرغهای دارای این حلقه های سبزرنگ را میتوان مصرف نمود ؟

بلی ، زیرا این حلقه ها دلیلی بر امر خرابی تخم مرغ نیست و اثری بر ارزش غذایی آن ندارد.

6- كدام كشور بیشترین مصرف سرانه تخم مرغ را دارد ؟

ژاپن

7- رشته های نخی شكل سفید رنگ موجود در سفیده تخم مرغ چه نامیده میشود ؟

شالاز

8- ساختار شالاز از چه ماده ای تشكیل شده است ؟

پروتئین

9- وظیفه رشته شالاز در تخم مرغ چیست ؟

نگهداری زرده در مركز سفیده تخم مرغ است.

10-چرا گاهی سفیده تخم مرغ كدررنگ است ؟

كدر بودن سفیده تخم مرغ به دلیل وجود دی اكسید كربن موجود در تخم مرغ است.

11-آیا این امر ( كدری سفیده تخم مرغ ) دلیل بر تازگی آن است ؟

بلی ، دلیل این امر دی اكسید كربن موجود در تخم مرغ بوده كه فرصت خروج از پوسته را نیافته است.

12- كریستال زرد یا سبزرنگ موجود در سفیده تخم مرغ بیانگر چیست ؟

حضور بلورهای زرد یا سبزرنگ در سفیده خام به دلیل وجود ریبوفلاوین تخم مرغ است.

13- آیا خوردن تخم مرغ خام صحیح است ؟

خطر مسمومیت غذایی تخم مرغهای خام و ناپخته بالاست و بهتر است كه غذاهای حاوی تخم مرغ خام مصرف نشوند.

14- چرا باید تخم مرغها را در بسته های مخصوص خودشان نگهداری نمود ؟

سطح پوسته تخم مرغ حاوی روزنه های بسیار است و اگر تخم مرغ را در بسته های مخصوص خودشان نگهداری ننماییم ، از این طریق تخم مرغ بو و طعم غذاهای درون یخچال را جذب مینماید.

15- بهترین راه ذخیره تخم مرغها چیست ؟

بهترین راه ذخیره تخم مرغها این است كه در بسته های مخصوص خود و در یخچال نگهداری شوند.

16- برای چه مدت میتوان تخم مرغها را نگهداری نمود ؟

تخم مرغهای تازه را میتوان در بسته بندی های مخصوص خودشان و در دمای یخچالی 4 تا 5 هفته پس از تولید نگهداری كرد.

17- جهت كاهش كیفیت تخم مرغها چه باید كرد ؟

به محض خرید ، تخم مرغها را از یخچال فروشگاهها آنها را به یخچال منازل منتقل كرد.

18- چرا باید تخم مرغها را در یخچال نگهداری كرد ؟

تخم مرغها نیز مانند سایر مواد غذایی فسادپذیر بوده و دارای تاریخ مصرف است. اگر تخم مرغ را در فضای باز نگهداری نماییم این امر فساد تخم مرغ را تسریع میبخشد.

19- رنگ پوسته تخم مرغ به چه عواملی بستگی دارد ؟

این امر به نژاد مرغهای تخمگذار مربوط است.

20- آیا رنگ پوسته تخم مرغ اثری در ارزش غذایی آن دارد ؟

خیر ، رنگ پوسته وابسته به نژاد بوده و هیچ اثری بر ارزش غذایی آن ، كیفیت ، طعم و نوع پخت آن ندارد.

 

 

21- آیا بین لاله گوش مرغهای تخمگذار و رنگ تخم مرغهای آنها ارتباطی وجود دارد ؟

بلی ، مرغهای با لاله گوش سفید تخم مرغ سفید و مرغهای با لاله گوش قرمز تخم مرغهای قهوه ای تولید مینمایند.

22- علل ایجاد لكه های خونی در تخم مرغ چیست ؟

گاهی اوقات لكه های خونی كوچك در زرده تخم مرغ دیده می شود ، این لكه ها دلیل بر نطفه دار بودن تخم مرغ نیست ، بلكه به علت پارگی عروق خونی بر روی زرده در طی شكل گیری تخم مرغ بوجود می آیند.

23- آیا از تخم مرغ های دارای لكه خونی میتوان استفاده نمود ؟

بلی ، میتوان با نوك چاقو آن لكه ها را برداشت و از تخم مرغها استفاده نمود.

 

24- درجه بندی یك تخم مرغ بر چه اساسی تعیین میگردد ؟

تخم مرغها را بر مبنای كیفیت پوسته ، كیفیت داخلی و اندازه كیسه هوایی آنها درجه بندی میكنند.

25- نگهداری تخم مرغ به مدت 1 روز در دمای اتاق معادل چند روز نگهداری آن در یخچال است ؟

معادل با نگهداری آن به مدت یك هفته در یخچال است.

26- بهترین محل نگهداری تخم مرغها در یخچال كجاست ؟

تخم مرغ را باید در طبقات یخچال و در بسته های مخصوص خودشان نگهداری نمود.

27- چرا درب یخچال محل مناسبی جهت نگهداری تخم مرغ نیست ؟

چون دارای نوسانات دمایی زیادی است.

28- مصرف سرانه تخم مرغ در ایران چقدر است ؟

84/5 كیلوگرم در سال

29- 5 گروه عمده غذایی كدامند ؟

1- گروه نانها

2- گروه سبزیها

3- گروه میوه ها

4- گروه گوشت ، ماكیان ، تخم مرغ ، ماهی و حبوبات

5- گروه شیر و لبنیات ( ماست و پنیر )

30- آیا میتوان تخم مرغ را به عنوان یك رژیم غذایی سالم مصرف نمود ؟

تخم مرغ در گروه گوشت و ماكیان قرار دارد و میتوان آنرا به طور متناوب به جای گوشت قرمز ، ماهی و مرغ استفاده نمود.

31- تخم مرغ حاوی چه مواد غذایی است ؟

پروتئین ، كلسیم ، فسفر ، انواع ویتامین ها و مواد معدنی ، چربیها

 

32- چه عواملی در افزایش میزان سطح كلسترول خون مؤثرند ؟

چربیهای اشباع در مقایسه با كلسترول رژیم غذایی بر افزایش میزان سطح كلسترول خون مؤثرتر هستند.

33- كلسترول چیست ؟

كلسترول از نظر ساختار شیمیایی نوعی موم محسوب میشود.

34- نقش كلسترول چیست ؟

كلسترول در ساختمان سلولها و هورمونها بدن نقش بسزایی را ایفا مینماید.

35- كلسترول توسط كدام عضو بدن تولید میگردد ؟

كبد

36- انواع كلسترول كدامند ؟

كلسترول غذایی و كلسترول خون

37- كلسترول غذایی چیست ؟

كلسترولی است كه از طریق غذا وارد بدن میشود.

38- كلسترول خون چیست ؟

كلسترولی است كه در عروق خونی جریان دارد.

 

39- آیا همه منابع غنی از پروتئین گران قیمت هستند ؟

خیر ، زیرا تخم مرغ یك منبع غنی از پروتئین با قیمت مناسب است كه محققین از آن به عنوان یك معیار استاندارد جهت اندازه گیری پروتئین سایر مواد غذایی بهره میبرند.

40- هر مرغ بطور متوسط سالانه چه تعداد تخم مرغ میگذارد ؟

در حدود 300 عدد

41- چه میزان چربی در تخم مرغ موجود است ؟

5/4 گرم چربی

110
تخم مرغ

42- چه میزان از چربی موجود در تخم مرغ اشباع است ؟

5/1 گرم

43- چه میزان از چربی موجود در تخم مرغ غیراشباع است ؟

8/2 گرم

44- میزان بالای كلسترول خون باعث چه رخدادهایی میگردد ؟

اگر میزان كلسترول خون بالا باشد ، سبب می گردد كه سرخرگها مسدود گردند و این امر باعث كندشدن حركت خون در رگها گردیده و ممكن است آنرا بطور كلی مسدود نماید و باعث حمله قلبی گردد.

 

 

45- چگونه می توان میزان كلسترول خون و خطرات حمله قلبی را كاهش داد ؟

با عدم مصرف چربیهای اشباع ، افزایش تمرینات بدنی ، داشتن وزن متناسب با قد و عدم مصرف سیگار می توان سطح كلسترول خون را كاهش داد.

46- مسمومیت غذایی چیست ؟

تمامی مواد مغذی قابلیت انتقال میكروارگانیزم ها و توكسین ها را دارند كه اگر بر اثر فرآوری مناسب ( معمولا” حرارت ) از بین نروند ، نتیجه آن مسمومیت غذایی است.

47- چگونه میتوان خطر مسمومیت غذایی توسط تخم مرغ را كاهش داد ؟

پوسته یك تخم مرغ معمولا” حاوی انواع میكروارگانیزم هاست كه با ضدعفونی نمودن ، شستن و پاك كردن پوسته یك تخم مرغ میتوان خطر مسمومیت توسط میكروارگانیزمها را كاهش داد.

48- برای كاهش احتمال خطر مسمومیت به هنگام طبخ غذا با تخم مرغ چه باید كرد ؟

از تخم مرغهای آلوده ، ترك دار ، شكسته و … نباید استفاده نمود و از روشهای اصولی چون شستن دستها ، ضدعفونی كردن وسایل و ظرفهای آشپزخانه و غیره بهره برد.

49- باكتریها علاوه بر غذا به چه عوامل دیگری نیازمندند ؟

رطوبت ، دما و زمان

50- جهت از بین بردن خطر وجود باكتریها در تخم مرغ از چه روشهایی میتوان بهره برد ؟

سرد كردن و پختن

 

51- معروفترین باكتری موجود در تخم مرغ چه نام دارد ؟

سالمونلا انتریدیس

52- كدام مواد موجود در تخم مرغ به مصارف دارویی و شیمیایی میرسند ؟

لیزوزیم و فسفوتین

53- جهت مصرف مجدد غذاهای حاوی تخم مرغ آنرا باید تا چه دمایی حرارت داد ؟

70 درجه سانتیگراد

54- باقی مانده غذاهای حاوی تخم مرغ را باید در چه دماهایی نگهداری نمود ؟

در مكانی با دمای بیش از 60 درجه سانتیگراد و یا در مكانی با دمای كمتر از 10 درجه سانتیگراد

55- برای تهیه تخم مرغ پخته آنرا باید تا چه مدت حرارت داد ؟

7 تا 9 دقیقه

56- برای طبخ غذاهای حاوی تخم مرغ تا چه دمایی باید آنها را حرارت داد ؟

تا بیش از 70 درجه سانتیگراد

57- رنگ زرده تخم مرغ به چه عواملی بستگی دارد ؟

جیره غذایی مرغهای تخمگذار

 

58- جهت نگهداری تخم مرغ در بسته های مخصوصشان ، باید آنها را چگونه در بسته ها جای داد ؟

قسمت پهن تخم مرغ باید رو به بالا باشد .

59- آیا می توان تخم مرغ را در فریزر نگهداری نمود ؟

خیر

60- تخم مرغ پخته را تا چه مدت میتوان در یخچال نگهداری نمود ؟

تا یك هفته

مدیرسایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

187 بازدید