اثر نور روی آغاز تخمگذاری

posts copy

در طبیعت، تخمگذاری تحت تأثیر طول روز و شدت نور قرار می گیرد.

با زیاد شدن طول روز، مرغ می فهمد که بهار در راه است و تولید هورمون ها شروع می شود. شبیه سازی این افزایش طول روز و شدت نور بلوغ جنسی و گذاشتن اولین تخم را تحریک کند.

همچنین این فرآیند از قبل در مغز مرغ برنامه ریزی شده است که اگر تخم مرغ را جمع آوری کنیم مرغ به گذاشتن تخم ادامه می دهد.

اگر تخم سایر مرغ ها را در لانه قرار دهیم. مرغ تخمگذاری را متوقف می کند.

بنابراین واضح است که تولید تخم مرغ تحت تأثیر محرک های بینایی است.

این رفتار طبیعی در مرغ های پرورش یافته در سیستم های تجاری (مرغ صنعتی) دیده نمی شود.

مرغ تخمگذار در فضای باز

در کشورهای اطراف خط استوا، تفاوت های طول روز بسیار کمتر است بنابراین تأثیر طول روز روی بلوغ جنسی نیز در این مناطق کمتر است.

دمای محیط بالاتر دارای تأثیر بزرگتری زوی بلوغ جنسی است. دمای بالاتر به بلوغ زودتر مرغ، منجر می شود.

مرغ تخمگذار

شدت نور

این که طول روز روی تولید تخم مرغ اثر می گذارد نتیجه گیری است که از مشاهده مرغ ها در طبیعت حاصل شده است.

آنها یک توقف زمستانه دارند که به دلیل کوتاهی روز، تخم نمی گذارند.

با نوردهی کافی در سالن تولید مرغ های تخمگذار و افزایش طول روز، مرغ ها به تخمگذاری ادامه می دهند حتی اگر زمستان باشد.

جالب است بدانید که مرغ ها در طبیعت برخی اوقات هنگام بارش برف ناگهان تخم می گذارند چون برف مقدار زیادی نور بازتاب می کند و روز طولانی تر و روشن تر برای مرغ به نظر می رسد.

مرغ تخمگذار نژاد پیلموت راک در برف

برنامه طبیعی مرغ در طول روز

  • مرغ ها به طور طبیعی یک برنامه روزانه دارند.
  • روز را با خوردن و جستجو در محیط شروع می کنند.
  • سپس تخم می گذارند.
  • وسط روز حمام آفتاب می گیرند
  • و در انتهای روز پیک رفتار خوردن و جستجو در آنها بروز می کند.

شما بهترین تولید را وقتی می توانید در مرغ ها داشته باشید که کمترین دخالت را در برنامه روزانه طبیعی آنها اعمال کنید و این اجتناب از دخالت فقط مربوط به زمان تخمگذاری نیست و سایر رفتارها را نیز شامل می شود.

مدیرسایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *