حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

/

گلپایگانی ساده

ضریب تبدیل ۳/۵

اصلاح نژاد شده

تخمگذار و گوشتی

جوجه بومی اصلاح نژاد شده تخمگذار

افزایش راندمان تخمگذاری

مرغ های بومی اصلاح نژاد شده در زمان پیک تولید، بالای 80 درصد راندمان تخمگذاری دارند

کاهش زمان شروع تولید

نیمچه مرغ (پولت) در سن 5 ماهگی شروع به تخمگذاری میکنند

سازگاری بالا

با انواع سیستم های پرورش ( فضای باز ، بستر و قفس) سازگاری دارند و میتوان در شرایط مختلف پرورش داد.

جوجه بومی اصلاح نژاد شده گوشتی

بهبود ضریب تبدیل غذایی (FCR)

جوجه بومی اصلاح نژاد شده گوشتی در برابر جوجه گلپایگان ساده از ضریب تبدیل بسیار بهتری برخوردار است.

به ازای مصرف هر 2300 گرم دان 1کیلو وزندهی دارد.

تعداد خروس

بیشتر گله ی جوجه اصلاح نژاد شده گوشتی ، خروس هستند و با مصرف دان شرکت ما ( یا دان مرغوب) طی سه ماه بالای 2 کیلوگرم وزن میگیرند.

نژاد گله

این نژاد حاصل ترکیب مرغ بومی با نژاد نیو همشایر است؛ که در وزنگیری سریع بسیار معروف هستند.

فیلم انواع جوجه های یکروزه (ورق بزنید)

تصاویر جوجه یکروزه بومی اصلاح نژاد شده تخمگذار و گوشتی

نحوه ثبت سفارش جوجه بومی اصلاح نژاد شده تخمگذار و گوشتی

تماس با بخش فروش شرکت

0911-782-820

تماس با دکتر حسینی

0911-115-5600

مراجعه حضوری به دفتر شرکت

مازندران، آمل، خیابان طالب آملی دریای58/2 ، ساختمان مانترا ، طبقه 2

27 فروردین

برای خرید با مهندس حسینی تماس بگیرید