فیلم آموزشی ضدعفونی کردن سالن

بهداشت و ضدعفونی سالن مرغداری

مسئله بیماری در بین گله های مرغ امروزه یکی از مشکلات معمول در میان مرغداران می باشد. نگهداری تعداد زیادی مرغ یا جوجه در زیر یک سقف و تراکم بیش از حد تشکیلات مرغداری در مناطق اطراف شهرها ، کنترل بیماری را مشکل می نماید. اشاعه بیماری در گله های مرغ اغلب سبب میشود که همه تدابیر مرغدار از قبیل تهیه جوجه اصیل، لانه مناسب و غذای متعادل بی اثر میگردد.

برای توسعه پرورش طیور در ایران باید توجه زیادی به مسئله کنترل بیماری نمود. دراین مورد مسئله پیشگیری فوق العاده اهمیت دارد و مهمتر از درمان است.

در ادامه فایل آموزشی زیر را مشاهده کنید.

 پیج اینستاگرام