مطالب در دسته :belakstar

مرغ بلک استار

مرغ بلک استار یا مرغ بومی گلپایگانی

27ام آذر , 1397
سوده پرورش مرغ تخمگذار خارجی بلک استار بیشتر است یا مرغ بومی اصلاح شده رنگی پرتولید؟ مرغ بلک استار بلک استار یا گلپایگان؟! ✅‌ توجه ✅ ?حتما تا آخر بخوانید گروه تحقیقاتی دکترحسینی ✅با توجه به سوالات مکرر دوستان در مورد سود پرورش مرغ های لوهمن قهوه ای ، بلک استار، پلیموت روک و دیگر نژاد های تخمگذار خارجی..... و مرغ اصلاح نژاد شده رنگی پر تولید کدام یک سود بیشتری دارد.؟ گروه تحقیقاتی دکتر حسینی ... ادامه مطلب

پیج اینستاگرام