اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تماس با ما

شماره های تماس دفتر مرکزی:                

۰۱۱-۴۳۰۸۹۱۷۰

۰۱۱-۴۳۰۸۹۱۷۰

۰۱۱-۴۳۰۸۹۱۷۱

ارتباط با مدیر فروش شرکت:                    ۰۹۱۱۷۸۲۸۲۰۰

ارتباط با مدیر مزارع:                                 ۰۹۱۱۱۱۶۱۱۶۷

ارتباط با مدیرعامل شرکت :                   ۰۹۱۱۱۱۵۵۶۰۰

آدرس دفتر مرکزی: مازندران، آمل،دریای۵۸/۲،ساختمان مانترا
طبقه ۲ تمامی واحدها

کد پستی:   ۵۹۴۸۱-۴۶۱۷۶پیج اینستاگرام