حساب کاربری

یا

اطلاعات تماس

برای ثبت سفارش نیمچه مرغ، با مهندس حسینی تماس بگیرید

جوجه یکروزه بومی

برای ثبت سفارش جوجه بومی و جوجه اردک با مدیر فروش تماس بگیرید

برای ثبت سفارش جوجه یکروزه گوشتی، بوقلمون، پودرجوجه و دان با دکترحسینی تماس بگیرید

آدرس
تلفن تماس
11611670911

مدیرعامل - سید سجاد حسینی

11556000911

مدیرعامل - سید محمد حسینی

78282000911

مدیرفروش

11544850911

امور مالی

33950130913

انتقادات و پیشنهادات

75592000911

کارشناس فروش

شبکه های اجتماعی