نور سالن مرغداری

خرید مرغ بومی

 

نور در سالن مرغداری
                        نورسالن{شرکت طیوران صنعت سید}

نور سالن مرغداری از طریق اثر بر غده هیپوفیز و افزایش ترشح هورمون های این غده سبب افزایش در تولید تخم مرغ میشود. اگر جوجه های یکروزه تحت روش افزایشی روزانه نور باشند زودتر از جوجه هایی که بطور ثابت 14 ساعت نور دریافت کرده اند بالغ میشوندو اگر همین جوجه های یکروزه با روش کاهشی روزانه نور مواجه باشند نسبت به جوجه هایی که 14 ساعت نور میگیرند دیرتر بالغ میشوند.

قابل ذکر است که که تنها نور مرئی سبب تحریک غده هیپوفیز میگردد و نورماوراء بنفش و یا مادون قرمز اثری بر غده هیپوفیز ندارد. 

دیررس کردن یا زود رس کردن بیش از حد مرغ نتایج مثبتی نخواهد داشت، زیرا در جوجه های زود رس تخم مرغ های تولید شده کوچک و ممکن است بعلت عدم تکامل لوله تخم، این لوله در اثر عبور تخم مرغ پیچیده و یا پاره شود.

اگر جوجه ها دیرتر بالغ شوند اگرچه وزن تخم مرغ های آن بیشتر خواهد بود اما میزان تولید کم می شود. لذا سعی میشود از روشهای نوری مناسب استفاده شود تا این اثرات سوء را بدنبال نداشته باشد.

سن  به هفتهساعات روشنایی سن به هفتهساعات روشنایی
اول23دهم11
دوم20یازدهم11
سوم18دوازدهم10
چهارم15سیزدهم10
پنجم14چهاردهم10
ششم12پانزدهم10
هفتم12شانزدهم12
.هشتم12هفدهم14
نهم12هجدهم15
نوزدهم16
بیستم16

 

توجه داشته باشید شدت نور برای هر متر مربع 3 وات درنظر میگیرند.

یکی از روش های کنترل کانیبالیسم یا هم نوع خواری طیور تنظیم نور سالن مرغداری است.

همچنین برای استفاده از قمیت ها ومطالب به روز ما در پیج اینستاگرام کلیک کنید.

شرکت طیوران صنعت سید
تیم تحقیقاتی دکتر سید محمد حسینی

📌آدرس دفتر مرکزی کارخانه:آمل خیابان طالب آملی دریای58/2، ساختمان اداری تجاری مانترا،طبقه2 تمامی واحده

مدیرسایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

157 بازدید