نور سالن مرغداری مرغ تخمگذار

نور سالن مرغداری مرغ تخمگذار

نور سالن مرغداری مرغ تخمگذار

یک برنامه دقیق برای مرغ های تخمگذار برای اطمینان از دریافت میزان مناسب نور و همچنین سایر عوامل محیطی و مدیریتی که می تواند بر سلامت و بهره وری آنها تأثیر بگذارد بسیار مهم است. 


در اینجا یک راهنمای گام به گام برای ایجاد یک برنامه قرار گرفتن در معرض موثر برای مرغ های تخمگذار آورده شده است:

نژادهای مختلف جوجه نیاز به نور متفاوتی دارند.

به عنوان مثال، لگهورن ها نسبت به سایر نژادها به نور حساس تر هستند.

علاوه بر این، سن مرغ ها نیز می تواند بر نیاز نوری آنها تأثیر بگذارد. مرغ‌های جوان‌تر به نور کمتری نسبت به مرغ‌های مسن‌تر برای حفظ اوج تولید تخم نیاز دارند.

تعیین نژاد و سن مرغ های تخمگذار

شدت نور مورد نظر برای مرغ های تخمگذار معمولاً با لوکس اندازه گیری می شود. بسته به نژاد و سن مرغ ها، شدت نور هدف می تواند بین 10-20 لوکس باشد.

توجه داشته باشید شدت نور را برای هر متر مربع 3 وات درنظر میگیرند.

شدت نور مورد نظر را تعیین کنید

مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور معمولاً بر حسب ساعت اندازه گیری می شود.

مرغ های تخمگذار به 14 تا 16 ساعت نور در روز نیاز دارند تا حداکثر تولید تخم را حفظ کنند.  این را می توان از طریق ترکیب نور طبیعی و مصنوعی به دست آورد.

مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور را تعیین کنید:

برنامه نوری به زمان های خاصی از روز که مرغ ها در معرض نور قرار می گیرند اشاره دارد.

برنامه نور باید ثابت باشد و در طول روز نور مناسبی را در اختیار مرغ ها قرار دهد.

برنامه نور را تعیین کنید:

وسایل روشنایی باید بر اساس شدت نور هدف و مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور انتخاب شوند.

لامپ های فلورسنت یا LED معمولاً برای روشنایی داخلی استفاده می شوند، در حالی که نور طبیعی را می توان با نورگیرها یا پنجره ها تکمیل کرد.

وسایل روشنایی مناسب تهیه کنید:

نظارت منظم بر تولید، رفتار و سلامت تخم مرغ می تواند به تعیین اینکه آیا برنامه نوردهی موثر است یا نیاز به انجام تنظیمات دارد کمک کند.

تنظیمات ممکن است شامل تغییرات در برنامه نور، مدت زمان قرار گرفتن در معرض نور یا شدت نور باشد.

نظارت و تنظیم برنامه نوردهی:

علاوه بر قرار گرفتن در معرض نور، سایر عوامل محیطی و مدیریتی می توانند بر سلامت و بهره وری مرغ های تخمگذار تأثیر بگذارند. اینها شامل تهویه مناسب، کنترل دما، تغذیه و اقدامات پیشگیری از بیماری است. یک رویکرد جامع برای مدیریت مرغ های تخمگذار باید همه این عوامل را در نظر بگیرد تا بهترین نتایج ممکن را تضمین کند.

نور سالن مرغداری از طریق اثر بر غده هیپوفیز و افزایش ترشح هورمون های این غده سبب افزایش در تولید تخم مرغ میشود.

اگر جوجه های یکروزه تحت روش افزایشی روزانه نور باشند زودتر از جوجه هایی که بطور ثابت 14 ساعت نور دریافت کرده اند بالغ میشوند و اگر همین جوجه های یکروزه با روش کاهشی روزانه نور مواجه باشند نسبت به جوجه هایی که 14 ساعت نور میگیرند دیرتر بالغ میشوند.

قابل ذکر است که که تنها نور مرئی سبب تحریک غده هیپوفیز میگردد و نورماوراء بنفش و یا مادون قرمز اثری بر غده هیپوفیز ندارد.

دیررس کردن یا زود رس کردن بیش از حد مرغ نتایج مثبتی نخواهد داشت، زیرا در جوجه های زود رس تخم مرغ های تولید شده کوچک است و ممکن است بعلت عدم تکامل لوله تخم، این لوله در اثر عبور تخم مرغ پیچیده و یا پاره شود.

 

اگر جوجه ها دیرتر بالغ شوند اگرچه وزن تخم مرغ های آن بیشتر خواهد بود اما میزان تولید کم می شود. لذا سعی میشود از روشهای نوری مناسب استفاده شود تا این اثرات سوء را بدنبال نداشته باشد.

جدول نوردهی مرغ تخمگذاری

سن به هفته ساعات روشنایی
اول 23
دوم 20
سوم 18
چهارم 15
پنجم 14
ششم 12
هفتم 12
هشتم 12
نهم 12
دهم 11
یازدهم 11
دوازدهم 10
سیزدهم 10
چهاردهم 10
پانزدهم 10
شانزدهم 12
هفدهم 14
هجدهم 15
نوزدهم 16
بیستم 16
مدیرسایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *