سوالات متداول مرغ بومی

سوالات متداول مرغ بومی

فاکتورهای زیادی برای جواب ای نسوال دخیله، اما در حال حاضر بعلت هزینه نگهداری بالای مرغ صنعتی و قیمت پایینتر تخم مرغ صنعتی نسبت به تخم مرغ بومی، مرغ بومی ارجحیت داره.

در 1 تا دو هفته اول ، دما باید بین 32 تا24 درجه سانتی گراد باشد.

با بالا رفتن سن، هفته ای 2 درجه دما را کاهش میدهیم  تا نهایتا به 18-24 برسد.

بهترین دمای تخمگذاری 18-24 درجه سانتی گراد است.

در واحد سطح میتوان 8-10 قطعه را پرورش داد ( بستگی دارد به شرایط و تجهیزات شما)

تعداد مرغ بومی به ازای مساحت

به هدف شما از پرورش بستگی داره.

برای پرورش و  فروش نیمچه باید جوجه بخرید.

برای تولید تخم مرغ خوراکی و نطفه دار بهتره نیمچه بخرید

بهترین سن خرید نیمچه مرغ بومی (برای تخمگذاری) سن 3 الی 4 ماهگی است؛ چون:

- مرغ در این سن با محیط جدید خیلی سریع سازگار می شود

- در اثر جابجایی دچار آسیب و بیماری نمی شود.

واکسیناسیون نیمچه هایی که از شرکت خریداری میکنید طبق جدول مرغ تخمگذار، تکمیل شده است (تا همون سن).

 

جدول واکسیناسیون

توسط
تومان

27 فروردین

برای خرید با مهندس حسینی تماس بگیرید