حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت بروز تخم مرغ محلی بومی گلپایگان (خوراکی و نطفه دار) و قیمت تخم مرغ لوهمن

5 تیر 1403

آپدیت لیست قیمت ساعت 17:00 هر روز

تخم مرغ بومی خوراکی

وزن: 9-9.5 کیلوگرم
هزار تومان 70
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • کارتن 180 تایی

تخم مرغ بومی خوراکی

وزن: 11-10 کیلوگرم
تومان 125هزار
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • کارتن 180 تایی

تخم مرغ بومی خوراکی

وزن: 10.5-12 کیلوگرم
هزارتومان 68
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • کارتن 180 تایی

تخم مرغ نطفه دار

تضمین درصد هچ بالای 80%
هزار تومان 750
کارتنی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • درصد هچ بالای 80%
 • اصلاح نژاد شده سازگار با اقلیم ایران
 • تخم نطفه دار مرغ گلپایگانی اصلاح نژاد شده
نطفه دار

تخم مرغ لوهمن قهوه ایی

وزن: 11 کیلوگرم
تومان 280,000
کارتنی
 • رنگ کرم و قهوه ایی
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر

تخم مرغ لوهمن قهوه ایی

وزن: 12 کیلوگرم
تومان 290,000
کارتنی
 • رنگ کرم و قهوه ایی
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر

قیمت تخم مرغ لوهمن قهوه ایی

وزن 12/600 تا 12/800

تومان 16,500
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • بارگیری از مازندران

وزن 12/200 تا 12/400

تومان 16,800
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • بارگیری از مازندران

وزن 12 تا 12/200

تومان 16,900
کیلویی
 • رنگ کرم و قهوه ایی روشن
 • زرده های پررنگ
 • طعم بهتر و سالم تر
 • بارگیری از مازندران

❌قیمت های فوق برای بارگیری یک نیسان 180 کارتنه است

❌بارگیری خاور 350 کارتن
قیمت: کیلویی 300 تا 400 تومان تخفیف دارد

❌حداقل فروش 20 کارتن که به نرخ:
کارتنی 260 تا 280 تومان می باشد

🚛بارگیری از استان مازندران
.
تمامی قیمت ها بروز می باشد
.
.
🔴برای خرید با شماره های زیر تماس بگیرید:
📲دکتر حسینی 09111155600
📲مدیر فروش 09117828200

🔴برای خرید با شماره های زیر تماس بگیرید:
📲دکتر حسینی 09111155600
📲مدیر فروش 09117828200

27 فروردین

برای خرید با مهندس حسینی تماس بگیرید