ثبت سفارش

👈موارد زیر را برای شماره ۰۹۱۱۱۱۵۵۶۰۰ پیامک کنید .
  1. نام و نام خانوادگی
  2. نام شهر یا استان
  3. شماره ملی
  4. شماره تماسی که همیشه پاسخگو هستید.
  5. نام مزرعه
  6. تاریخ ارسال گله
  7. شماره کارت یا شماره حسابی که با آن برای شرکت مبلغ واریز کردید.
  8. تعداد قطعه مرغی که قصد خرید دارید+ سن گله مورد خرید+ قیمتی که با شرکت توافق کردید
  🔴همچنین مبلغی از کل قرارداد را به شماره حساب های زیر واریز کرده و شماره پیگیری آن و بلغی که واریز نموده اید را ارسال نمایید. سید محمد حسینی / بانک کشاورزی/ شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۷۸۱۰۵۰۰                                                 شماره حساب: ۹۰۱۵۸۳۶۸۰ شماره حساب شرکت طیوران صنعت سید   /نزد بانک کشاورزی/ ۹۰۳۴۲۲۹۱۶ 🔴بعد از ثبت در سیستم با شما تماس خواهیم گرفت. 🔴بعد ثبت سفارش میتوانید خرید خود را با شماره ی ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰ پیگیری نمایید. فقط به شماره حساب اعلام شده پول واریز نمایید شرکت در قبال پرداخت مبلغ به سایر حساب ها هیچگونه مسئولیتی ندارد

ابتدا مبلغ مورد توافق را واریز کرده و بعد از طریق فرم زیر ثبت سفارش را انجام دهید.

سید محمد حسینی / بانک کشاورزی/ شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۷۸۱۰۵۰۰

شماره حساب: ۹۰۱۵۸۳۶۸۰

شماره حساب شرکت طیوران صنعت سید   /نزد بانک کشاورزی/ ۹۰۳۴۲۲۹۱۶

🔴بعد از ثبت در سیستم با شما تماس خواهیم گرفت.

🔴بعد ثبت سفارش میتوانید خرید خود را با شماره ی ۰۱۱۴۴۲۷۸۲۳۰ پیگیری نمایید.

فقط به شماره حساب اعلام شده پول واریز نمایید شرکت در قبال پرداخت مبلغ به سایر حساب ها هیچگونه مسئولیتی ندارد


پیج اینستاگرام