لیست قیمت بروز Price-List

قیمت

لیست قیمت:۱۳۹۹/۰۹/۰۵٫ (Price-List)

ردیف محصول قیمت (تومان)
۱ جوجه یکروزه گلپایگانی ۲۰۰۰
۲ جوجه یکروزه راس ۳۴۰۰
۳ جوجه یکروزه هوبارد ۳۲۰۰
۴ جوجه یکروزه کاب ۳۲۰۰
۵ جوجه یکروزه پلاس ۳۳۰۰
۶ جوجه یکروزه فلکس ۳۳۰۰
۷ جوجه یکروزه آرین ۲۴۰۰
 ۸ نیمچه گلپایگان ۴۵ روزه ۱۲۵۰۰
 ۹ نیمچه گلپایگان ۲ ماهه ۱۷۰۰۰
۱۰ نیمچه گلپایگان ۳ ماهه  ۲۴۰۰۰
۱۱ نیمچه گلپایگان ۴ ماهه ۳۲۰۰۰
۱۲ نیمچه گلپایگان ۵ ماهه (دم تخم)
۱۳ مرغ تخمگذار ۵٫۵ ماهه  ۵۸۰۰۰
۱۴ جوجه بوقلمون یکروزه برنز ۲۵۰۰۰
۱۵ بوقلمون یکماهه برنز ۴۵۰۰۰
۱۶ جوجه بوقلمون یکروزه BUT 6
۱۷ بوقلمون یکماهه BUT 6 ۶۰٫۰۰۰
۱۸ جوجه اردک یکروزه پکنی ۳۷۰۰
۱۹ جوجه غاز ۷ روزه ۴۵۰۰۰
۲۰ مرغ پایان تولید صنعتی (کیلویی) ۵۲۰۰
۲۱ مرغ گوشتی زنده (کیلویی)
۲۲ مرغ کشتار شده (کیلویی)
۲۳ خروس (کیلویی) ۳۲۰۰۰

 

لیست قیمت مرغ – لیست قیمت جوجه – مرغ بلک استار – بلک استار – Price-List – قیمت به روز جوجه – جوجه گوشتی – جوجه بومی – خرید مرغ – فروش مرغ – خرید مرغ – نیمچه – خروس – مرغ – جوجه – جوجه مرغ – جوجه بوقلمون – جوجه غاز – راس – کاب – پلاس – آرین – هوبارد – لیست قیمت محصولات شرکت دام و طیور – مرغ – خروس – غاز – اردک – بوقلمون – نیمچه – جوجه راس – جوجه گلپایگان – قیمت جوجه یکروزه – لیست قیمت محصولات شرکت دام و طیور – مرغ – خروس – غاز – اردک – بوقلمون – نیمچه – جوجه راس – جوجه گلپایگان – قیمت جوجه یکروزه – price-listپیج اینستاگرام