لیست قیمت بروز

قیمت محصولات طیوران صنعت

لیست قیمت:۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (Price-List)

ردیف محصول قیمت (تومان)
۱ جوجه یکروزه گلپایگانی ۲۴۰۰
۲ جوجه یکروزه راس ۲۶۰۰
۳ جوجه یکروزه هوبارد ۲۵۰۰
۴ جوجه یکروزه کاب ۲۵۰۰
۵ جوجه یکروزه پلاس ۲۴۰۰
۶ جوجه یکروزه فلکس ۲۴۰۰
۷ جوجه یکروزه آرین ۱۸۰۰
 ۸ نیمچه گلپایگان ۳۵ روزه ۵٫۸۰۰
 ۹ نیمچه گلپایگان ۴۰ روزه ۸٫۵۰۰
۱۰ نیمچه گلپایگان ۳ ماهه (جهادی) ۱۴٫۰۰۰
۱۱ نیمچه گلپایگان ۴ ماهه ۲۰۰۰۰
۱۲ نیمچه گلپایگان ۵ ماهه  ۲۵۰۰۰ (فروش ویژه)
۱۳ مرغ تخمگذار ۷٫۵ ماهه  ۲۸۰۰۰ (فروش ویژه)
۱۴ جوجه بوقلمون یکروزه برنز ۶۵۰۰
۱۵ بوقلمون یکماهه برنز ۲۴۰۰۰
۱۶ جوجه بوقلمون یکروزه BUT 6
۱۷ بوقلمون یکماهه BUT 6
۱۸ جوجه اردک یکروزه پکنی ۱۸۰۰
۱۹ جوجه یکروزه غاز ۲۸۰۰۰
۲۰ مرغ پایان تولید صنعتی (کیلویی) ۴۲۰۰
۲۱ مرغ گوشتی زنده (کیلویی) ۸۵۵۰
۲۲ مرغ کشتار شده (کیلویی) ۱۲۹۰۰
۲۳ خروس (کیلویی) ۱۶۵۰۰

 

لیست قیمت مرغ – لیست قیمت جوجه – مرغ بلک استار – بلک استار – Price-List – قیمت به روز جوجه – جوجه گوشتی – جوجه بومی – خرید مرغ – فروش مرغ – خرید مرغ – نیمچه – خروس – مرغ – جوجه – جوجه مرغ – جوجه بوقلمون – جوجه غاز – راس – کاب – پلاس – آرین – هوبارد


کانال تلگرام