لیست قیمت بروز Price-List

قیمت

لیست قیمت:۱۳۹۹/۰۷/۰۵٫ (Price-List)

ردیف محصول قیمت (تومان)
۱ جوجه یکروزه گلپایگانی ۲۲۰۰
۲ جوجه یکروزه راس ۱۶۰۰
۳ جوجه یکروزه هوبارد ۱۵۰۰
۴ جوجه یکروزه کاب ۱۵۰۰
۵ جوجه یکروزه پلاس ۱۴۰۰
۶ جوجه یکروزه فلکس ۱۴۰۰
۷ جوجه یکروزه آرین ۱۱۰۰
 ۸ نیمچه گلپایگان ۳۰ روزه ۸۰۰۰
 ۹ نیمچه گلپایگان ۲ ماهه ۱۵۰۰۰
۱۰ نیمچه گلپایگان ۳ ماهه  ۲۲۰۰۰
۱۱ نیمچه گلپایگان ۴ ماهه ۲۸۰۰۰
۱۲ نیمچه گلپایگان ۵ ماهه (دم تخم) ۳۸۰۰۰
۱۳ مرغ تخمگذار ۷٫۵ ماهه 
۱۴ جوجه بوقلمون یکروزه برنز ۱۳۰۰۰
۱۵ بوقلمون یکماهه برنز ۳۰۰۰۰
۱۶ جوجه بوقلمون یکروزه BUT 6
۱۷ بوقلمون یکماهه BUT 6
۱۸ جوجه اردک یکروزه پکنی ۴۱۰۰
۱۹ جوجه یکروزه غاز ۲۸۰۰۰
۲۰ مرغ پایان تولید صنعتی (کیلویی) ۴۲۰۰
۲۱ مرغ گوشتی زنده (کیلویی) ۱۰۰۰۰
۲۲ مرغ کشتار شده (کیلویی) ۱۵۰۰۰
۲۳ خروس (کیلویی) ۱۶۵۰۰

 

لیست قیمت مرغ – لیست قیمت جوجه – مرغ بلک استار – بلک استار – Price-List – قیمت به روز جوجه – جوجه گوشتی – جوجه بومی – خرید مرغ – فروش مرغ – خرید مرغ – نیمچه – خروس – مرغ – جوجه – جوجه مرغ – جوجه بوقلمون – جوجه غاز – راس – کاب – پلاس – آرین – هوبارد – لیست قیمت محصولات شرکت دام و طیور – مرغ – خروس – غاز – اردک – بوقلمون – نیمچه – جوجه راس – جوجه گلپایگان – قیمت جوجه یکروزه – لیست قیمت محصولات شرکت دام و طیور – مرغ – خروس – غاز – اردک – بوقلمون – نیمچه – جوجه راس – جوجه گلپایگان – قیمت جوجه یکروزه – price-listپیج اینستاگرام