واکسیناسیون مرغ تخمگذار بومی

 واکسیناسیون مرغ تخمگذار بومی

 واکسیناسیون مرغ تخمگذار بومی

 واکسیناسیون مرغ تخمگذار بومی

پیشگیری از شیوع بیماری (واکسیناسیون )

 واکسیناسیون صحیح و مناسب در پیشگیری از بیماری موثر است اما باید توجه داشت که واکسیناسیون به تنهایی نمی تواند جایگزین رعایت اصول قرنطینه و بهداشت مرغداری بشود و در حقیقت واکسیناسیون در کنار محدودیت انتقال عوامل میکروبی و عفونی به مرغداری (امنیت زیستی) و از بین بردن عوامل بیماریزا و عفونی موجود در محوطه و جایگاه پرورش اهمیت زیادی در سلامت و عملکرد گله دارد.

دوران طلایی پرورش جوجه یکروزه به ۷ روز اول پرورش مربوط میشود . درست عمل کردن در این دوره نتایج بهره وری مطلوب  و کاهش تلفات گله را بهمراه خواهد داشت.

از انجاییکه در روزهای اول جوجه از حیث تکامل سیستم ایمنی ضعیف می باشد انجام واکسیناسیون ضرری به مراتب بیشتر از سایر سنین دارد.

اما واکسن برونشیت تک در سن یکروزگی توجیه ایمنولوژیک خاص خود را دارد. و میتوان را را بصورت اسپری استفاده نمود.

در یک روزگی بمدت ۱۰ ساعت جوجه ها باید به کیمیاپلاس(۱۰سی سی در ۱۰لیترآب) یا آب شکر(۷۰۰گرم شکر در ۱۰لیترآب یا ) دسترسی کامل داشته باشند.

روز دوم  به مدت ۵ روز از ویتامین های سری ب(ب کارنیتول یا ب کمپلکس)  و الکترولیت بهمراه سولتریم تی اس یا فلوئورفنیکل باید مصرف کنند.

تا ۳ روز آب خالص باید در دسترس جوجه ها باشد.

حالا با خیال راحت میتوان برای واکسن جوجه ها اقدام نمود.

سن واکسن
۱تا ۴۰ روزگی درصورت پرورش مرغان بومی جهت تخمگذاری از واکسن مارک زیر جلدی حتما استفاده نمایید.
۷ روزگی  برونشیت
۱۲روزگی نیوکاسل آنفلونزای تزریقی- B1 و ویتابرون چشمی
۱۴ روزگی گامبورو
۱۷روزگی تکراربرونشیت
۲۱ روزگی لاسوتا
۴۰روزگی نیوکاسل روغنی
۴۸ روزگی واکسن دوگانه نیوکاسل-آنفلونزا
۱۲۰ روزگی EDSواکسن سه گانه فرانسوی طیور

 

واکسیناسیون طیور بومی را می توان وابسته به شرایط و منطقه پرورش و آزمایشات تکمیلی پاراکلینیک واکسن مربوطه تجویز و استفاده نمود.

 

برای واکسن های محلول در آب بهتر است ۵ ساعت آب راکد بماند و به ازای هر ۱۰۰ لیتر یک لیتر شیر مخلوط شود و بعد واکسن را زیر آب باز می کنیم .

نحوه مصرف واکسن های آشامیدنی را در لینک http://makianiran.com/2019/06/30/hen-vac/بصورت فایل ویدئویی ببینید.

 

 

گالری فیلم های واکسیناسیون جوجه و نیمچه مرغ تخمگذار

 

 واکسیناسیون مرغ تخمگذار بومی


پیج اینستاگرام