قیمت تخم مرغ

قیمت تخم مرغ

در سراسر کشور

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

آپدیت روزانه

قیمت ها به ریال
.
.
.

۱۰کیلویی

تهران👇
۱۶۲,۰۰۰ الی ۱۶۳,۰۰۰
.
اصفهان👇
۱۶۲,۰۰۰ الی ۱۶۳,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۵۴,۰۰۰ الی ۱۵۵,۰۰۰
.
میانگین: ۱۵۹,۸۳۳
.
.
۱۰٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۵۹,۰۰۰ الی ۱۶۰,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۵۹,۰۰۰ الی ۱۶۰,۰۰۰
.
قم 👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۶۰,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۵۰,۰۰۰ الی ۱۵۱,۰۰۰
.
میانگین: ۱۵۷,۷۵۰
.
.
۱۱ کیلویی
.
تهران👇
۱۵۶,۰۰۰ الی ۱۵۷,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۵۶,۰۰۰الی ۱۵۷,۰۰۰
.
قم 👇
۱۵۶,۰۰۰ الی ۱۵۷,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۵۰,۰۰۰ الی ۱۵۱,۰۰۰
.
میانگین: ۱۵۵,۰۰۰
.
.
۱۱٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۵۳,۰۰۰ الی ۱۵۴,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۵۳,۰۰۰ الی ۱۵۴,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۵۳,۰۰۰ الی ۱۵۴,۰۰۰
.
قم 👇
۱۵۳,۰۰۰ الی ۱۵۴,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۵۳,۰۰۰ الی ۱۵۴,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۴۸,۰۰۰ الی ۱۴۹,۰۰۰
.
میانگین: ۱۵۲,۶۶۷
.
.
۱۲ کیلویی
.
تهران👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۵۳,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۵۳,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۵۳,۰۰۰
.
قم 👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۵۳,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۵۲,۰۰۰ الی ۱۵۳,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
میانگین: ۱۵۱,۵۰۰
.
.
۱۲٫۵ کیلویی
.
تهران👇
۱۴۹,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۴۹,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۴۹,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰
.
قم 👇
۱۴۹,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۴۹,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۴۵,۰۰۰ الی ۱۴۶,۰۰۰
.
میانگین: ۱۴۸,۶۶۷
.
.
۱۳ کیلویی
.
تهران👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
اصفهان 👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
قزوین👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
قم 👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
مرکزی👇
۱۴۶,۰۰۰ الی ۱۴۷,۰۰۰
.
خراسان رضوی 👇
۱۴۲,۰۰۰ الی ۱۴۳,۰۰۰
.
میانگین: ۱۴۵,۸۳۳

قیمت های اعلام شده برحسب معامله امروز تخم مرغ در استان های ایران میباشد.

.

لیست قیمت

مشاهده قیمت سایر محصولات شرکت طیوران صنعت سید

شرکت طیوران صنعت سید👇

@morghebomi
.
.
.

.
#تخم_مرغ #قیمت_تخم_مرغ #مرغداری #مرغکشتاری #مرغ_زنده #مرغ_گوشتی #قیمت_مرغ #مرغ_کشتاری #جوجه #پرنده #تخم_مرغ_محلی #دامداری #بازارجوجه_سید #مرغت_خمگذار #مرغ_گلپایگانی #جوجه_بومی #جوجه_محلی #تخم #تخم_مرغ #فروش_جوجه #دکترحسینی #شرکت_طیوران_صنعت_سید #morghebomi #کشتارروز #جوجه_یکروزه_گوشی #تخم_مرغ #قیمت_تخم_مرغ #مرغداری #مرغکشتاری #مرغ_زنده #مرغ_گوشتی #قیمت_مرغ #مرغ_کشتاری #جوجه #پرنده #تخم_مرغ_محلی #دامداری #بازارجوجه_سید #مرغت_خمگذار #مرغ_گلپایگانی #جوجه_بومی #جوجه_محلی #تخم #تخم_مرغ #فروش_جوجه #دکترحسینی #شرکت_طیوران_صنعت_سید #morghebomi #کشتارروز #جوجه_یکروزه_گوشی #تخم_مرغ #فروش_جوجه #دکترحسینی #شرکت_طیوران_صنعت_سید #morghebomi #کشتارروز #جوجه_یکروزه_گوشی #تخم_مرغ #قیمت_تخم_مرغ #مرغداری #مرغکشتاری #مرغ_زنده #مرغ_گوشتی #قیمت_مرغ #مرغ_کشتاری #جوجه #پرنده #تخم_مرغ_محلی #دامداری #بازارجوجه_سید #مرغت_خمگذار #مرغ_گلپایگانی #جوجه_بومی #جوجه_محلی #تخم #تخم_مرغ #فروش_جوجه #دکترحسینی #شرکت_طیوران_صنعت_سید #morghebomi #کشتارروز #جوجه_یکروزه_گوشی 

0/5 (0 Reviews)

پیج اینستاگرام