حساب کاربری

یا

نمایندگان فروش در سرتاسر ایران

نمایندگی های رسمی شرکت طیوران صنعت سید

   
کد نماینده استان  نام و نام خانوادگی نماینده  شماره تماس دفتر نمایندگی   آدرس دفتر نمایندگی      تصویر نماینده
11 اردبیل آقای شریفی 04533359112 09147844968 اردبیل.خیابان جمهوری. ابتدای خیابان مبارکی . فروشگاه و نمایشگاه طیوران صنعت سید
14 کرمانشاه ایلام لرستان کردستان  آقای محمدرضا زارع

 

09187269039 09389047808
استان کرمانشاه میدان ظفر بلوار کنشت
15 چهار محال وبختیاری ،خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد آقای سعید امیریان فارسانی 09130895799 09132855799

03833223605

چهار محال بختیاری، شهرستان فارسان،خیابان شهید داوودی، روبروی بانک سپه مرکزی

در حال حاضر نمایندگی فعال در کشور نداریم