نمایندگان فروش در سرتاسر ایران

نمایندگی های رسمی شرکت طیوران صنعت سید

 

 

کد نماینده استان  نام و نام خانوادگی نماینده  شماره تماس دفتر نمایندگی   آدرس دفتر نمایندگی      تصویر نماینده
۱۱ اردبیل آقای شریفی ۰۴۵۳۳۳۵۹۱۱۲

۰۹۱۴۷۸۴۴۹۶۸

اردبیل.خیابان جمهوری. ابتدای خیابان مبارکی . فروشگاه و نمایشگاه طیوران صنعت سید
۱۴ کرمانشاه

ایلام

لرستان

کردستان

 آقای محمدرضا زارع

 

۰۹۱۸۷۲۶۹۰۳۹

۰۹۳۸۹۰۴۷۸۰۸

استان کرمانشاه میدان ظفر بلوار کنشت
۱۵ چهار محال وبختیاری

،خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد

آقای سعید امیریان فارسانی ۰۹۱۳۰۸۹۵۷۹۹

۰۹۱۳۲۸۵۵۷۹۹

۰۳۸۳۳۲۲۳۶۰۵

چهار محال بختیاری، شهرستان فارسان،خیابان شهید داوودی، روبروی بانک سپه مرکزی


پیج اینستاگرام