مطالب در دسته :morghtokhmgozar

مرغ بلک استار

مرغ بلک استار یا مرغ بومی گلپایگانی

27 آذر 1397
سوده پرورش مرغ تخمگذار خارجی بلک استار بیشتر است یا مرغ بومی اصلاح شده رنگی پرتولید؟ مرغ بلک استار بلک استار یا گلپایگان؟! ✅‌ توجه ✅ ?حتما تا آخر بخوانید گروه تحقیقاتی دکترحسینی ✅با توجه به سوالات مکرر دوستان در مورد سود پرورش مرغ های لوهمن قهوه ای ، بلک استار، پلیموت روک و دیگر نژاد های تخمگذار خارجی..... و مرغ اصلاح نژاد شده رنگی پر تولید کدام یک سود بیشتری دارد.؟ گروه تحقیقاتی دکتر حسینی ... ادامه مطلب