نور سالن مرغداریLast updated on
نور و شدت نور درسالن مرغداری

نور در سالن مرغداری

                        نورسالن{شرکت طیوران صنعت سید}

 

اثر نور مصنوعی از طریق غده هیپوفیز و افزایش ترشح هورمون های این غده سبب افزایش در تولید تخم مرغ میشود. اگر جوجه های یکروزه تحت روش افزایشی روزانه نور باشند زودتر از جوجه هایی که بطور ثابت ۱۴ ساعت نور دریافت کرده اند، بالغ میشوندو اگر همین جوجه های یکروزه با روش کاهشی روزانه نور مواجه باشند نسبت به جوجه هایی که ۱۴ ساعت نور میگیرند دیرتر بالغ میشوند.

قابل ذکر است که که تنها نور مرئی سبب تحریک غده هیپوفیز میگردد و نورماوراء بنفش و یا مادون قرمز اثری بر غده هیپوفیز ندارد. 

دیررس کردن یا زود رس کردن بیش از حد مرغ نتایج مثبتی نخواهد داشت ،زیرا در جوجه های زود رس تخم مرغ های تولید شده کوچک و ممکن است بعلت عدم تکامل لوله تخم، این لوله در اثر عبور تخم مرغ پیچیده و یا پاره شود. اگر جوجه ها دیرتر بالغ شوند اگرچه وزن تخم مرغ های آن بیشتر خواهد بود اما میزان تولید کم می شود. لذا سعی میشود از روشهای نوری مناسب استفاده شود تا این اثرات سوء را بدنبال نداشته باشد.

 

سن  به هفته ساعات روشنایی سن به هفته ساعات روشنایی
اول ۲۳ دهم ۱۱
دوم ۲۰ یازدهم ۱۱
سوم ۱۸ دوازدهم ۱۰
چهارم ۱۵ سیزدهم ۱۰
پنجم ۱۴ چهاردهم ۱۰
ششم ۱۲ پانزدهم ۱۰
هفتم ۱۲ شانزدهم ۱۲
.هشتم ۱۲ هفدهم ۱۴
نهم ۱۲ هجدهم ۱۵
نوزدهم ۱۶
بیستم ۱۶

توجه داشته باشید شدت نور برای هر متر مربع ۳ وات درنظر میگیرند.

همچنین برای استفاده از قمیت ها ومطالب به روز ما در پیج اینستاگرام کلیک کنید.  • مرداد 10, 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پیج اینستاگرام